Strona głównaDla inwestorówSpółkaWładze spółki

Władze spółki

Zarząd

Mariusz Sosnowski - Prezes Zarządu INFOSYSTEMS S.A. i współzałożyciel spółki.

Mariusz Sosnowski jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu INFOSYSTEMS SA, a także Członkiem Zarządu stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania. Swoją karierę zawodową związał z INFOSYSTEMS, gdzie 7 lat pracował na stanowisku Dyrektora ds. oprogramowania i rozwoju, a następnie Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za rozwój systemu PrintManager oraz kierował projektami wdrożeniowymi u producentów opakowań oraz w przedsiębiorstwach poligraficznych. Był także akredytowanym doradcą w dziedzinie wdrożeń nowych technologii informatycznych w ramach programów pomocowych PHARE oraz funduszy strukturalnych UE.

Jest absolwentem Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (studia z zakresu informatyki), Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz doktorantem w Instytucie Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Włada językiem angielskim, rosyjskim i japońskim.

 

 

Rada nadzorcza

  • Tadeusz Sosnowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Monika Bartold - Członek Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Sosnowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Kamil Trzeciak - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Choroszewski - Członek Rady Nadzorczej


Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członków Rady Nadzorczej

Tadeusz Sosnowski – manager z wieloletnim doświadczeniem. Był właścicielem i zarządzającym firmą produkującą obuwie, której poświęcił większość życia zawodowego. W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zdobył szerokie doświadczenie w obszarze handlu zagranicznego.

Katarzyna Sosnowska – absolwentka studiów na kierunku administracja, wieloletni pracownik działu księgowego z doświadczeniem w zarządzaniu problematyką finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

Monika Bartold – ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych, Prawa Własności Intelektualnej, a także Administracji i Finansów Publicznych. Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika działu sprzedaży w firmie biuro-serwisowej oraz 6-letnie w administracji publicznej.

Kamil Trzeciak – znajomość rynku bankowości detalicznej oraz rynku produktów ubezpieczeniowych w Polsce, 8-letnie doświadczenie w instytucjach finansowych.

Adam Choroszewski – radca prawny, specjalista w zakresie prawa spółek. Zdobywał doświadczenie zawodowe w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w Bankowości. Specjalista w Departamencie Organizacji i Techniki Bankowej. Adam Choroszewski ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Informacja o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Pan Tadeusz Sosnowski jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 17,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, zgodnie z przekazanym oświadczeniem, jest powiązany osobowo z akcjonariuszem Emitenta dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, panem Mariuszem Sosnowskim, Prezesem Zarządu Emitenta. Pan Tadeusz Sosnowski jest ojcem pana Mariusza Sosnowskiego.

Pani Katarzyna Sosnowska zgodnie z przekazanym oświadczeniem jest powiązana z akcjonariuszem Emitenta dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, panem Mariuszem Sosnowskim. Pani Katarzyna Sosnowska jest żoną pana Mariusza Sosnowskiego.

Pani Monika Bartold zgodnie z przekazanym oświadczeniem nie jest powiązana z żadnym akcjonariuszem Emitenta dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Kamil Trzeciak zgodnie z przekazanym oświadczeniem nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Emitenta dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Adam Choroszewski zgodnie z przekazanym oświadczeniem nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Emitenta dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Wywiady TV

Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę
Mariusz Sosnowski, Prezes Zarządu Infosystems SA, podsumował trzeci kwartał 2013 r. w audycji Zoom na Giełdę w Polsat Biznes. Przedstawił także ostatnie sukcesy oraz plany rozwoju spółki. czytaj więcej
Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę
Polsat Biznes 2013-02-21 - Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę czytaj więcej
Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Sesja na żywo Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Sesja na żywo
TV Biznes 2012-11-19 - Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Sesja na żywo czytaj więcej

Ewa Mudrak - absolwentka Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej - doktorat nauk technicznych obroniony w 1983 r. Po studiach praca w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w dziale postępu technicznego, a następnie (do przejścia na emeryturę) praca dydaktyczna, badawcza i naukowa w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej (funkcje: od 1983 r. zastępca dyrektora ds. nauczania, a od 1999 do 2008 r. dyrektor Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

 

Katarzyna Sosnowska – absolwentka studiów na kierunku administracja, wieloletni pracownik działu księgowego z doświadczeniem w zarządzaniu problematyką finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

 

Piotr Szczeszek - radca prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa prasowego i technologii informatycznych. Od 14 lat zajmuje się umowami oraz sporami prawnymi charakterystycznymi dla rynku IT. Wspierał od strony prawnej ok. 20 spółek w drodze na NewConnect. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Tadeusz Sosnowski – manager z wieloletnim doświadczeniem. Był właścicielem i zarządzającym firmą produkującą obuwie, której poświęcił większość życia zawodowego. W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zdobył szerokie doświadczenie w obszarze handlu zagranicznego.

 

 

 

Informacji w zakresie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta może mieć istotne znaczenie dla INFOSYSTEMS SA - Pani Ewa Mudrak świadczy pomoc w pracach obecnego kierownictwa Zakładu Technologii Poligraficznych i Stowarzyszenia Absolwentów IP, uczestniczy w posiedzeniach Rady Naukowej w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, prowadzi zajęcia z zakresu poligrafii na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na Politechnice Warszawskiej, sporządza opinie dotyczące stosowanych technologii i możliwości ich ulepszenia w zakładach poligraficznych.

 

 

Pozostałe informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a które nie zostały opisane w powyższym zestawieniu nie dotyczą żadnego z powołanych członków Rady Nadzorcz