Strona głównaDla inwestorówAkcje Infosystems na giełdzieRegulacje prawne

Regulacje prawne

Obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu:

 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - pobierz
 • Załącznik Nr 1 - Dokument Informacyjny - pobierz
 • Załącznik Nr 2 - Zasady obrotu instrumentami finansowymi w ASO (system UTP) - pobierz
 • Załącznik Nr 2a - Zasady obrotu instrumentami finansowymi w ASO (system WARSET) -pobierz
 • Załącznik Nr 3 - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect - pobierz
 • Załącznik Nr 4 - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w ASO na Catalyst - pobierz
 • Załącznik Nr 5 - Autoryzowany Doradca w ASO - pobierz
 • Załącznik Nr 6 - Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) - pobierz
 • Załącznik Nr 6a - Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system WARSET) - pobierz
 • Załącznik Nr 7 - Opłaty w alternatywnym systemie obrotu - pobierz
 • Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych... - pobierz

Ponadto:

 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect - pobierz
 • Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect - pobierz
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - pobierz
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - pobierz
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - pobierz