Strona głównaSystemyPuzzleFlowPuzzleFlow WebPairer

PuzzleFlow WebPairer

Produkt

PuzzleFlow WebPairer jest automatycznym systemem impozycji i parowania stron przeznaczonym aplikacji gazetowych. System WebPairer jest oferowany zarówno w formie niezależnej aplikacji, oraz jako moduł wchodzący w skład systemu PuzzleFlow Automator. W przypadku instalacji obu rozwiązań WebPairer wykorzystuje pełną siłę korekcji prepress oferowanej przez Automatora. Jeśli klient zdecyduje się na instalacje wyłącznie części impozycyjnej w pakiecie otrzymuje podstawową korekcje prepress która obejmuje automatyczne poprawki geometrii stron. Ważną cechą systemu impozycji jest funkcja kompensacji przyrostu wstęgi, która ma szczególne znaczenie w przypadku druku na tańszym papierze, lub przy wykorzystaniu starszego parku maszynowego.

PuzzleFlow WebPairer znajduje uznanie zarówno w lokalnych wydawnictwach, wydających pojedyncze lokalne tytuły, jak i w firmach działających w skali korporacyjnej. Architektura naszego rozwiązania umożliwia płynne skalowanie wydajności produkcji przez dołączanie kolejnych serwerów przetwarzających. Jednocześnie w przypadku niewielkich wydawnictw system może zostać uruchomiony i z sukcesem spełniać swoją rolę pracując na pojedynczym komputerze klasy desktop.

Obok skalowalnej wydajności modułowa architektura naszej aplikacji pozwala na włączanie i wyłączanie poszczególnych funkcjonalności systemu.Tym samym rozwiązanie impozycyjne może rosnąć i stopniowo stawać się kompleksowym systemem obejmującym całość procesów prepress w wydawnictwie. Aplikacje uruchomione w ramach jednego systemu wzajemnie korzystają ze swoich możliwości (np. WebPairer wykorzystuję zaawansowane mechanizmy korekcji stron udostępniane przez Automatora)

Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązań informatycznych dla zastosowań gazetowych jest kwestia jakości i dostępności wsparcia technicznego. Nasz zespół techniczny składa się z ludzi z wieloletnim doświadczeniem na rynku poligraficznym i gazetowym. Oferujemy wsparcie zarówno w godzinach pracy, jak i 24 godziny na dobę. Dysponujemy dwoma centrami wsparcia i R&D zlokalizowanymi na dwóch kontynentach, dzięki czemu możemy łatwiej sprostać wyzwaniom stawianym przez różne strefy czasowe i godziny pracy drukarni gazetowych.

Odkąd tylko PuzzleFlow WebPairer zadebiutował na rynku, nieustannie znajduje uznanie wśród wydawców działających zarówno w skali lokalnej jak i korporacyjnej. Instalacje WebPairera działają obecnie na kilku kontynentach i pomagają w wydawcom z takich krajów jak USA, Polska, Rosja i Brazylia. Wszędzie gdzie rozwija się prasa drukowana, lub gdzie istnieje potrzeba optymalizacji produkcji technologia PuzzleFlow pozwala oszczędzać czas i pieniądze przy jednoczesnym podnoszeniu jakości produkcji. Kilkadziesiąt udanych wdrożeń, odnawiane kontrakty wsparcia technicznego i rosnąca baza klientów to najlepsza rekomendacja jaką mogliśmy otrzymać od naszych klientów.

Korzyści

PuzzleFlow WebPairer kompletnym system impozycyjnym dedykowanym dla rynku gazetowego. Nasze rozwiązanie pozwala na automatyzacje procesów impozycyjnych, przez co zapewnia wysoką jakość techniczną wytwarzanych składek i minimalizuje ryzyko strat spowodowanych przez błędy impozycji. Przejrzysty, zaprojektowany specjalnie dla produkcji gazetowej interfejs użytkownika pozwala budować schematy impozycyjne i śledzić produkcję kolejnych wydań. Redukcja złożoności całego procesu, połączona ze wysoką wydajnością sprawia że nasi klienci mogą poważnie ograniczać koszty działalności operacyjnej (w tym również koszty osobowe).

Kluczowe cechy

Do kluczowych zalet naszego rozwiązania zaliczają się:

 • Możliwość budowania wszystkich typowych dla gazet schematów impozycyjnych
 • Wbudowany moduł preflightu zgodny ze standardem GWG w wersji 4
 • Podstawowa korekcja prepress stron redakcyjnych
 • Dedykowany dla impozycji gazetowej interfejs użytkownika
 • Weryfikacja zgodności otrzymanych stron z parametrami wydania
 • Generowanie dynamicznych markerów na stronach (kody kreskowe, numery ISBN)
 • Moduł kompensacji przyrostu wstęgi
 • ColorSaving - redukcja zużycia farb
 • Moduł zarządzania kolorem CMS
 • Podgląd przygotowanych składek
 • Integracja z RIP
 • Modułowa konstrukcja i możliwość integracji z PuzzleFlow Automator
 • Skalowalna wydajność (nasze rozwiązanie wykorzystują zarówno gazety lokalne, jak i wydawnictwa działające w skali korporacyjnej)
 • Jednolita architektura oparta na technologii PuzzleFlow