Strona głównaSystemyPuzzleFlowPuzzleFlow Publisher

PuzzleFlow Publisher

Zarządzanie projektem wydawniczym od planowania wydania do dostarczenia materiału do drukarni. Integruje narzędzia do weryfikacji i standaryzacji plików PDF (PDF/X) oraz systemem dystrybucji dokumentów. Unikatowy system planowania i możliwość tworzenia publikacji elektronicznych uzupełniają ten spójny ekosystem produkcyjny.

O produkcie

Publisher zawiera kompletny zestaw narzędzi PuzzleFlow oraz - zaprojektowany specjalnie z myślą o specyfice przygotowalni wydawniczej - system obiegu dokumentów PDF. System ułatwia pracę w zespołach edytorskich, upraszcza i weryfikuje pracę grafików. Dostarczenie dokumentów do centralnego systemu jest łatwe i umożliwia wykrycie pomyłek na wczesnym etapie. Każdy użytkownik może skupić się na własnych zadaniach, mając jednocześnie podgląd postępu prac nad całością wydania. Dzięki opcjom planowania, aktywnego szpigla oraz akceptacji stronic z podglądem oraz możliwością wymiany komentarzy system daje unikalną możliwość współpracy w ramach redakcji oraz całego wydawnictwa, integrując poszczególne działy i klientów zewnętrznych.

Z punktu widzenia redaktora naczelnego lub kierownika produkcji Publisher umożliwia kontrolę całego procesu. Uwzględnia kluczowe zagadnienia, takie jak: terminowość dostarczenia stronic i reklam do publikacji, notyfikację o przekroczeniu lub zbliżaniu się terminów wysyłki, kompletność materiałów, prawidłowe wyniki konwersji plików oraz pewność dostarczenia nieuszkodzonych plików do drukarni.

System wspiera zaawansowany model uprawnień, umożliwiający jednoczesne publikowanie, kontrolę i dostarczanie w całym wydawnictwie, z uwzględnieniem poufności danych krytycznych dla biznesu.

Korzyści

 • Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację, standaryzację i dostarczanie plików do drukarni poprzez pełną automatyzację procesu od stanowiska DTP do drukarni
 • Standaryzacja procesu przygotowania upraszcza przygotowanie dokumentów stron i reklam, pozwala na skupienie się na treści, a nie aspektach technicznych;
 • Scentralizowany system komunikacji pomiędzy zespołami i dostawcami reklam umożliwia wymianę informacji, akceptację i pełne śledzenie procesu przygotowania materiału oraz odpowiedzialności
 • Redukcja kosztów produkcji poligraficznej przy zachowaniu wysokiej jakości poprzez zastosowanie optymalizacji zużycia farby, mechanizmu badania pokrycia tonalnego, narzędzi do cyfrowego generowania zalewek (trapping)
 • Redukcja ilości zużywanego materiału przy proofingu poprzez optymalizację lub całkowitą eliminację dzięki systemowi soft-proofingu na ekranie kalibrowanych monitorów
 • System planowania redukuje koszty związane z tworzeniem osobnych standardów planowania dla każdej redakcji i umożliwia śledzenie postępu produkcji utrzymując publikację w ryzach czasowych i budżetowych

Kluczowe cechy

 • Planowanie produkcji. Dzięki systemowi planowania produkcji możliwe jest opanowanie zakresu merytorycznego publikacji oraz przypisanie osób odpowiedzialnych za tworzenie treści i wygląd graficzny poszczególnych stronic lub bloków. Na tym etapie możliwe jest również rozmieszczenie materiału reklamowego. Kolory pozwalają na łatwe rozróżnienie planowanej treści, zaś gotowy szpigiel jest łatwy do zrozumienia, dając w jednej chwili pełny obraz zeszytu.
 • Wstępna weryfikacja prac. Wygenerowany w programie graficznym dokument poddawany jest automatycznie serii testów wykazujących błędy konwersji materiału lub niezgodność ze specyfikacją techniczną.
 • Przygotowanie i konwersja plików. Weryfikacja i korekcja plików, dostosowanie geometrii stron, system zarządzania kolorem z opcją oszczędzania farby, zaawansowane technologicznie zalewkowanie oraz moduł rastrujący z pełnym wsparciem transparencji i naddruku. Koniec zmartwień z integracją wielu narzędzi – wszystkie potrzebne są już wbudowane w system.
 • Komunikacja i koordynacja pracy w zespole. Wydawnictwo to ludzie. Autorzy tekstów, graficy, fotoedytorzy, specjaliści od produkcji, drukarze. Opanowanie chaosu komunikacyjnego i jasny podział kompetencji to zadanie każdego kierownika produkcji. Z Publisherem jest to możliwe. Wystarczy jeden rzut oka, aby sprawdzić, czy praca wre.
 • Dostarczanie i montaż reklam. Od planowania do akceptacji i konwersji materiału do druku. Wszystko z myślą o kluczowym elemencie dla biznesu - reklamach. Nasza unikalna metoda pozwala na rozdzielną pracę zespołu redakcji i agencji reklamowej. Pozostawienie montażu reklam systemowi uniezależnia pracę obu zespołów w zakresie terminów dostarczenia materiału oraz umożliwia jego podmianę w dowolnej chwili bez konieczności jego ponownej kompozycji.
 • System dostarczania materiału do drukarni. Transmisja plików do drukarni może wiązać się z problemem przekazania haseł dostępowych, długich konwencji nazewnictwa i katalogów. W systemie w którym liczy się każda minuta, a błąd może wiele kosztować, trzeba zdać się na informatyzację. Publisher zapewnia dotarcie plików w odpowiednie miejsce, w dobrej wersji i na czas. Dodatkowo potwierdzona zostanie ich zgodność z oryginałami w systemie.
 • Obsługa prooferów i soft-proofing. Bez możliwości szybkiej weryfikacji układu i treści strony nie może funkcjonować żaden system wydawniczy. Publisher idzie jeszcze dalej - wiernie odwzorowuje barwy oraz układ, zarówno na urządzeniach proofujących, jak i na ekranie monitora. Dzięki własnemu silnikowi rastrującemu interpretacja dokumentu i jego odwzorowanie dokładnie oddają to, co znajdzie się na arkuszu drukarskim.
 • Eksport do formatów cyfrowych publikacji. Rewolucja cyfrowa przenosi magazyny i gazety w świat nowych technologii, gdzie kartkę papieru zastępuje ekran smartfona lub tabletu. Publisher dysponuje szerokim spektrum opcji eksportu materiału w formacie PDF (optymalnym pod względem wielkości) zgodnym z tymi urządzeniami, a już wkrótce również w innych formatach cyfrowych.