Strona głównaSystemyPuzzleFlowPuzzleFlow Mosaic

PuzzleFlow Mosaic

Opis produktu

PuzzleFlow Mosaic to kompleksowy system produkcyjny dla przedsiębiorstw poligraficznych pragnących wykorzystywać Internet do pozyskiwania zleceń. To nie tylko wyspecjalizowany sklep internetowy, ale także kompletny system realizacji zleceń po stronie drukarni. Jest wyposażony w workflow do obróbki prepress (PuzzleFlow Workflow) i procesów postpress (monitorowanie druku, introligatorni, pakowalni i spedycji).

PuzzleFlow Mosaic został zaprojektowany w celu automatyzacji i standaryzacji produkcji wyrobów poligraficznych. Materiał dostarczany przez klienta jest natychmiastowo weryfikowany pod kątem wymogów technologicznych dla każdego rodzaju produktu. Dokumenty spełniające określone kryteria są przyjmowane, a w razie potrzeby automatycznie poprawiane po stronie drukarni.

Problemy i wyzwania

Twarda konkurencja, szeroka dostępność usług oraz ciągle zmniejszające się marże są podstawowym problemem nurtującym dostawców usług poligraficznych. Bez automatyzacji procesów związanych z generowaniem oferty, przyjmowaniem i realizacją zleceń, sprostanie obecnym wymaganiom rynku jest niemożliwe. 

Kolejnym wyzwaniem stawianym często przez klientów, w szczególności korporacyjnych, jest personalizacja sklepu internetowego polegająca na dostosowaniu wyglądu oraz oferty do potrzeb konkretnego użytkownika. W takim scenariuszu drukarnia staje się niejako podwykonawcą, a dzięki temu zapewnia sobie stałą współpracę i napływ większej ilości zamówień.

Zarówno dla rynku detalicznego jak i masowego istotne jest wprowadzenie do ofert drukarni wysokiej jakości produktów szablonowych, wypełnianych danymi wpisywanymi bezpośrednio na stronie sklepu. Dzięki temu udostępniamy ciekawe narzędzie marketingowe, pozwalające w szybki i prosty sposób przygotować potrzebne materiały.

Rozwiązanie

Wdrożenie produktu PuzzleFlow Mosaic ma na celu powiększenie portfela zleceń i pozyskanie klientów na standardowe prace, które można łączyć ze sobą na etapie produkcji. Oznacza to pełniejsze wykorzystanie maszyn i ludzi - tym samym podniesienie wydajności, zwiększenie kontroli jakości, a przy tym obniżkę kosztów własnych. Nie wymaga ciągłego zaangażowania personelu i redukuje do minimum najbardziej czasochłonne czynności. 

W naszym systemie automatyzacji podlega każdy etap procesu produkcyjnego:

 • składanie zamówienia i płatność
 • akwizycja i weryfikacja materiału on-line
 • korekcja plików dostosowana do specyfiki produktu
 • impozycja uwzględniająca łączenie wielu produktów na płycie (job ganging)
 • śledzenie i monitorowanie produkcji
 • integracja z systemami kurierskimi
 • monitorowanie stanów magazynowych
 • weryfikacja cen ofertowych na podstawie kosztów materiałowych i usługowych

Uruchomienie w obrębie systemu dodatkowego wirtualnego sklepu pozwala na dostosowanie oferty oraz wyglądu witryny do konkretnych grup klientów. Dzięki temu serwis może posiadać różne adresy internetowe (URL), portfolio produktów, szatę graficzną oraz ceny.

Wykorzystując szablony produktów, użytkownik może nie tylko dostarczyć gotowy materiał do druku, ale także użyć przygotowane przez profesjonalny personel wzorce graficzne. Łatwa personalizacja on-line pozwala szybko przygotować efektowny materiał marketingowy. Szablony produktów można przygotowywać w ogólnie dostępnych programach graficznych.

PrePress

Proces korekcji może uwzględniać konwersję do formatu PDF, optymalizację i dostosowanie formatu, spadów i orientacji do wymogów produkcji, automatyczne transformacje barw w oparciu o profile podłoża, na którym produkt ma być drukowany, a także spłaszczanie transparencji, korekcję naddruku, zalewkowanie i inne zaawansowane operacje. W efekcie, do produkcji dostarczany jest materiał już sprawdzony, poprawiony i zgodny z określonym standardem (PDF/X).

Poprawiony materiał wystawiany jest do zdalnej akceptacji. Zależnie od przyjętego modelu komunikacji z klientem, może być to prosta akceptacja całego produktu (one-click approval) lub też hierarchiczny proces akceptacji produktu, uwzględniający wersjonowanie poszczególnych jego stron.

Po akceptacji produkt przekazywany jest do produkcji. Na tym etapie system umożliwia automatyczny montaż, uwzględniający specyfikę danego produktu i definicję urządzeń drukujących oraz optymalizujący wykorzystanie powierzchni arkusza.

Press i PostPress

W PuzzleFlow Mosaic produkty są identyfikowane na podstawie kodów kreskowych dostępnych na generowanej karcie technologicznej. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie każdego etapu realizacji zlecenia, od renderowania, naświetlania, przez drukowanie i introligatornię, aż po kompletowanie zlecenia, pakowanie i nadawanie przesyłek.

Zarząd

Analizy sprzedaży oraz raporty z przebiegu produkcji mogą w znacznym stopniu wspomóc pracę zarządu. W naszym rozwiązaniu udostępniamy standardowe analizy dotyczące sprzedaży oraz raporty podsumowujące czas pracy pracowników na wybranych etapach obsługi i produkcji zamówienia.

Zalety rozwiązania – kluczowe cechy

 • PuzzleFlow Mosaic to sposób na pozyskiwanie zleceń przez Internet. System posiada sklep internetowy zaprojektowany specjalnie dla produktów poligraficznych. Klient może zamówić wydrukowanie produktu na podstawie swojego projektu lub na postawie gotowego, personalizowanego szablonu. Sklep internetowy systemu Mosaic może być prezentowany inaczej dla różnych grup docelowych, np. inne produkty, ceny i szata graficzna dla klientów indywidualnych a inne dla partnerów biznesowych. Przy wysyłaniu prac system wykonuje weryfikację wstępną (preflight) wg standardów ISO i informuje klienta o ewentualnych błędach i koniecznych poprawkach.
 • Impozycja. System umożliwia automatyczny montaż materiału w oparciu o specyfikę drukowanego produktu i definicje maszyn. Posiada wbudowane mechanizmy optymalizacji wykorzystania powierzchni arkusza. W razie potrzeby, daje także możliwość wykonania ręcznych modyfikacji impozycji. Do wykonania impozycji wykorzystywany jest standard JDF.
 • Akceptacja. System sam przygotowuje materiał do akceptacji i wysyła do klienta stosowne powiadomienie.
 • Produkcja. Każdy produkt posiada swoją kartę technologiczną. Poza informacjami technicznymi opisującymi drukowany produkt, karta zawiera unikalny identyfikator produktu oraz kod kreskowy. Zeskanowanie kodu kreskowego na dowolnym stanowisku produkcyjnym umożliwia natychmiastowe odnalezienie produktu i automatyczną zmianę jego statusu. Monitorowanie wszystkich stanowisk produkcyjnych ułatwia kontrolę obciążenia.
 • Marketing. System umożliwia definiowanie akcji promocyjnych na wybrany asortyment lub dla wybranej grupy klientów. Umożliwia także prowadzenie sprzedaży łączonej.
 • Zarządzanie. Rejestracja cen i zmian stanów magazynowych materiałów jest wykorzystywana przy tworzeniu cenników produktów. Proces ten jest wspomagany przez zbiorcze zestawienia, symulacje cen i statystyki.
 • Integracja. Otwarte standardy umożliwiają integrację z systemami zewnętrznymi. Dzięki modularnej architekturze możliwe jest dostosowanie serwisu do potrzeb przedsiębiorstwa w kwestii personalizacji wyglądu i modyfikacji funkcjonalnych.

Korzyści z wdrożenia

 • Portal B2C umożliwiający pozyskiwanie zleceń przez Internet (sklep internetowy)
 • Portal B2B umożliwiający współpracę z klientami korporacyjnymi (personalizowany system zamówień)
 • Redukcja wykorzystania zasobów drukarni dzięki weryfikacji prac dokonywanej po stronie klienta, zanim materiał trafi do produkcji
 • Redukcja czynnika ludzkiego w procesie przyjmowania zleceń i przygotowania materiału do druku
 • Centralizacja bazy zleceń i kontaktów
 • Centralizacja bazy zasobów materiałowych i informacji o usługach zewnętrznych (płatności on-line, kurierzy)
 • Automatyzacja i standaryzacja procesów zwiększająca wydajność produkcji
 • Kontrola wszystkich procesów realizacji zleceń