Strona głównaSystemyPuzzleFlowPuzzleFlow Manager

PuzzleFlow Manager

PuzzleFlow Manager to rewolucyjny system, który powstał na bazie znanych i cenionych rozwiązań, obecnych na polskim rynku od lat:

 • systemu przetwarzania plików PDF PuzzleFlow
 • systemu wspierającego zarządzanie drukarnią Galileo

Dzięki temu powstał system zapewniający małym i średnim drukarniom kompleksową kontrolę nad realizacją zleceń - od przygotowania oferty, poprzez przetwarzanie i akceptację materiałów do druku, po realizację produkcji. PuzzleFlow Manager powstał dzięki połączeniu doświadczeń wiodących polskich zespołów, tworzących rozwiązania dla drukarń. Stanowi on nową jakość na rynku oprogramowania dla poligrafii.

System PuzzleFlow Manager daje pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym, włączając studio graficzne w system przepływu informacji w drukarni.

Skracający się czas na wykonanie zleceń powoduje obecnie, że aby dotrzymać terminów drukarnia musi przyspieszać realizację wszystkich etapów produkcji.
Jest to możliwe po wdrożeniu w drukarni systemu PuzzleFlow Manager.

Obsługa klienta i zarządzanie produkcją

System PuzzleFlow Manager pozwala optymalizować procesy obsługi klienta skracając czas potrzebny na wykonanie kalkulacji i przygotowanie oferty. Opracowanie technologiczne zleceń zostaje zautomatyzowane a standaryzacja opisu technologicznego pozawala poprawić komunikację wewnątrz firmy i wyeliminować błędy wynikające z nieporozumień. Planowanie produkcji w połączeniu z oferowanym przez system Puzzle- Flow Manager mechanizmem kontroli dostępności surowców gwarantuje poprawę wykorzystania parku maszynowego, zmniejsza ryzyko przestojów maszyn spowodowanych brakiem materiału.

Prepress w PuzzleFlow Manager

Dotychczas większość systemów zarządzających drukarnią unikała ingerencji w dział prepress. Tymczasem pozostaje on nadal w wielu drukarniach miejscem, gdzie istnieją duże, niewykorzystane możliwości skrócenia czasu obsługi zlecenia. System PuzzleFlow Manager - dzięki technologii PuzzleFlow, automatyzującej proces przetwarzania plików - pozwala dotrzeć do tych zasobów i je uwolnić.

Modułowa budowa

Ważną jego zaletą jest skalowalność - dzięki modułowej budowie systemu każda drukarnia może dostosować go do swoich potrzeb, wybierając interesujące ją moduły i funkcje. System można również rozbudowywać wzbogacając stworzony workflow o nowe elementy.

Zarządzanie zintegrowane

Drukarnie muszą dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań klientów. Rośnie ilość przetwarzanych przez nie danych, co w nieunikniony sposób generuje problemy z przepływem i kontrolą informacji, a to sprawny przepływ informacji decyduje o sukcesie lub porażce na rynku. Bez racjonalnej gospodarki zasobami produkcyjnymi i magazynowymi, bez szybkiej i satysfakcjonującej obsługi Klienta, bez możliwości mierzenia wyników przedsiębiorstwa, trudno jest obecnie zwiększać zyski. Konieczne więc staje się korzystanie z rozwiązań, umożliwiających kompleksowe zarządzanie. Takim rozwiązaniem jest system PuzzleFlow Manager.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

W każdej drukarni niezbędne jest narzędzie, gromadzące informacje o różnych aspektach kontaktów z Klientami. Dostęp z jednego miejsca do wszystkich danych związanych z Klientem jest istotą nowoczesnego trendu, jakim jest CRM, czyli zarządzanie relacjami z Klientami. W PuzzleFlow Manager w jednym miejscu dostępna jest informacja:

 • o współpracy z kontrahentami poprzez historię kontaktów,
 • dotycząca zadłużeń i wierzytelności oraz obrotów za dowolny okres,
 • związana z wszelkimi dokumentami związanymi z kontrahentem.

Planowanie i przydzielanie zadań

Kontakt z Klientem to tylko początek: nadanie biegu sprawie i wygenerowanie zadań do wykonania, a następnie ich śledzenie pozwala na kontrolowanie postępu bieżących spraw. Moduł CRM systemu PuzzleFlow Manager podpowiada jakie zadania i sprawy związane z Klientem aktualnie się toczą.

Wykonanie kalkulacji i przygotowywanie oferty

Szczegółowa kalkulacja. Precyzyjne i - co najważniejsze - szybkie określenie ceny za zlecenie to kluczowe cechy modułu kalkulacyjnego. System podaje dokładnie obliczoną cenę wraz z marżą, z podziałem na poszczególne pozycje zamówienia z jednoczesnym rozdzieleniem kosztów usług i materiałów.

Generowanie ofert. Każdy klient doceni możliwość otrzymania oferty w postaci estetycznego wydruku lub pocztą internetową. Trzy kliknięcia myszką wystarczą do sporządzenia klientowi oferty wielowariantowej.

PuzzleFlow Manager – prepress

System PuzzleFlow Manager zarządza zleceniami w dziale prepress, organizując pracę z wykorzystaniem ustalonych ścieżek postępowania - workflow. Pracochłonne procesy zostają zautomatyzowane i przyspieszone, a w systemie jest dostępna pełna informacja o aktualnym statusie danej pracy.

PuzzleFlow to technologia przetwarzania plików PDF, dostosowana do współczesnych wymagań prepress. System gwarantuje automatyzację procesów przygotowalni w oparciu o współpracujące ze sobą moduły do realizacji prostych, jednostkowych operacji oraz wysoką wydajność narzędzi, przystosowanych do przetwarzania dużych ilości danych na wieloprocesorowych maszynach.

Konwersja i preflight

PuzzleFlow Manager to unikalne rozwiązanie umożliwiające:

 • weryfikację zlecenia przed wysyłką do drukarni,
 • konwersję plików EPS, PostScript oraz formatów rastrowych,
 • utworzenie wysokiej jakości dokumentu PDF praktycznie z każdej aplikacji, dzięki funkcji wirtualnej drukarki,

Zarządzanie barwą

PuzzleFlow Manager gwarantuje również doskonałe zarządzanie kolorem, co jest niezmiernie istotne przy realizacji każdego zlecenia w przedsiębiorstwie poligraficznym i decyduje o końcowym jego efekcie i akceptacji bądź odrzuceniu przez Klienta.

Trapping

Zapewnia zamianę przestrzeni barwnych z wykorzystaniem profili ICC. Pozwala wykorzystać profile typu devicelink w celu uzyskania oszczędności farby. Wspiera separacje barwne i rekombinacje preseparowanych dokumentów, umożliwia konwersję kolorów do przestrzeni bazowej. Efektywność pracy podnosi wykorzystanie inteligentnego zalewkowania, obsługa definiowanych stref trappingu o różnych parametrach, wsparcie dla kolorów spot oraz opcja podbicia czerni w tekstach.

Rastrowanie/RIP

Puzzleflow Manager posiada własny silnik rastrujący o możliwościach analogicznych do wiodących rozwiązań na rynku. Stanowi on wsparcie dla separacji, przejść tonalnych i wszystkich trybów naddruku (overprint). Umożliwia również generowanie wglądówek niskiej rozdzielczości - do wykorzystania w podglądzie stron, a także tworzenie półtonów (rastra poligraficznego). Jest także wsparciem dla antyaliasingu i wysokich rozdzielczości. Obsługuje wiele formatów wyjściowych np. TIFF, JPG, PDF (również w opcji CT/LW).

Impozycja

PuzzleFlow Manager posiada manualne i automatyczne narzędzie do impozycji arkusza, własne narzędzie do projektowania schematów impozycyjnych z uwzględnieniem sygnatur łańcuchowych i osadzonych przy różnych rodzajach oprawy, a także możliwość wzbogacenia arkusza o opisy arkusza, pasery, znaki cięcia i falcu, paski kalibracyjne (również własne). Umożliwia również podział strony na mniejsze dokumenty (np. przy produkcji bilboardów), a także rozpoznawanie znaczników impozycyjnych w celu ustawiania geometrii stron.

Korekcja i optymalizacja plików PDF

Zapewnia nie tylko korekcję geometrii materiału (zmiana formatu netto/brutto, skalowanie), ale również konwersję do dokumentów w standardzie PDF/X, automatyczne ustawianie parametrów naddruku, korekcję przejść tonalnych, nadlewek białych elementów, a także rozpoznawanie i łączenie podzielonych gradientów i obrazów rastrowych.

Praca w oparciu o cenniki i normatywy

Powszechnie wiadomo jak skomplikowane i niestandardowe bywają zamówienia Klientów. PuzzleFlow Manager nie narzuca żadnych ograniczeń w tym zakresie podczas opracowywania zlecenia i kalkulowania ceny. Każdą dodatkową operację można zdefiniować w słowniku usług. Istnieje możliwość zdefiniowania wielu cenników z parametryzowanymi kosztami za wykonanie usługi, zastosowane surowce oraz półprodukty.

Opracowanie technologiczne. Pracownicy wykonujący zlecenie otrzymują jednoznaczne informacje o sposobie wykonania poszczególnych etapów realizacji zlecenia.

Szczegółowe wydruki kart technologicznych:

 • począwszy od tej dla przygotowalni, zawierającej parametry skanowania i naświetlania,
 • przez kartę dla drukowania - z danymi o ilości potrzebnych arkuszy, kolorystyce, uszlachetnieniach,
 • aż po kartę dla introligatorni - z opisem konstrukcji i sposobu wykonania oprawy,

spełniają wymagania nowoczesnych firm poligraficznych.

Kontrola stanu magazynu. Prawidłowy stan gospodarki magazynowej decyduje o ciągłości pracy drukarni, a więc jest newralgicznym składnikiem jej zarządzania drukarnią. Z drugiej strony źle prowadzona gospodarka magazynowa może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu zapasów i negatywnie oddziaływać na płynność finansową całego przedsiębiorstwa. PuzzleFlow Manager oferuje możliwość ciągłej kontroli stanu magazynu dla każdego asortymentu magazynowego.

Rezerwowanie materiału. PuzzleFlow Manager - będąc systemem w pełni zintegrowanym - wymienia dane pomiędzy modułami. W tym przypadku PuzzleFlow Manager umożliwia rezerwowanie materiału z myślą o konkretnym zamówieniu, co umożliwia utrzymanie optymalnego stanu magazynu oraz łatwe prognozowanie zapotrzebowania na materiały w przyszłości.

Harmonogramowanie. Zaawansowany moduł automatycznego planowania to możliwość efektywnego wykorzystania potencjału parku maszynowego i zwiększenia wydajności pracy. Posiadanie nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań planistycznych to niezbędny klucz do sprostania oczekiwaniom Klientów i dotrzymania kroku konkurencji.

Kontrola jakości. Kontrola procesów produkcyjnych ułatwia utrzymanie wysokiej jakości na niezmiennym poziomie, co decyduje o sukcesie rynkowym. System PuzzleFlow Manager umożliwia definiowanie cech procesów poddawanych kontroli oraz ich wartości. Raporty o stwierdzonych wadach stanowią podstawę do działań korygujących oraz zapobiegawczych.

Ostra konkurencja na rynku wymusza stosowanie niskich marż. Tylko przy przemyślanej polityce cenowej przedsiębiorstwo jest w stanie zadowolić klientów i mieć środki na rozwój. Bez znajomości faktycznie ponoszonych kosztów przy realizacji zamówień jest to niemożliwe. PuzzleFlow Manager umożliwia automatyczne sporządzanie kalkulacji poprodukcyjnych z każdego zlecenia, które dają wgląd w strukturę kosztów i mogą stanowić podstawędo zmiany polityki cenowej.

Analiza wielowymiarowa. Ciągła analiza kosztów i zysków to w dzisiejszych warunkach rynkowych obowiązek każdego menadżera. Coraz częściej jest mu potrzebne narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analiz w szerokim zakresie danych, w różnych przekrojach, ze swobodnym doborem zakresów i parametrów. PuzzleFlow Manager udostępnia w tym celu użytkownikowi elastyczny moduł raportów wielowymiarowych.

PuzzleFlow

Zastosowanie

Do pobrania

Pomoc techniczna

Infolinia telefoniczna:
(+48) 12 39 45 755
(w godzinach: 8-17)

Informacja e-mail:
pomoc@puzzleflow.com

Portal pomocy technicznej: 
http://support.puzzleflow.com/

Więcej na temat systemu: 
http://www.puzzleflow.com/ 

Więcej na temat pomocy technicznej