Strona głównaZastosowaniaProducenci opakowań z tektury

Producenci opakowań z tektury

Specyfika produkcji 

Rynek opakowań tekturowych jest obszarem ciągle dynamicznie rozwijającym się. Produkcja wykonywana jest z tektury litej, litej kaszerowanej i tektury falistej. Z tektury wytwarzany jest szeroki wachlarz opakowań zarówno jednostkowych jaki i z zbiorczych w różnym stopniu uszlachetnianych.

Ciąg technologiczny konieczny do wytworzenia opakowania może wymagać zastosowania jednej maszyny lub kilkunastu gniazd technologicznych na których materiał jest podawany zadrukowi, uszlachetnianiu i wykrawaniu, wklejeniu okienek oraz sklejeniu w gotowy wyrób.

By sprostać wymaganiom klientów, drukarnie inwestują w coraz nowocześniejsze maszyny; urządzenia te wybierane są szczególnie pod kątem możliwości aplikacji technik uszlachetniających począwszy od maszyn lakierujących, laminujących, złocących, wykrawających, walających okienka,  sklejających i innych. Najnowsze urządzenia pozwalają nie rzadko na jednoczesne wykonywanie wielu procesów podczas jednego przelotu surowca przez maszynę.

Problemy i wyzwania

Drukarnie produkujące opakowania muszą sprostać rozmaitym wymaganiom stawianym przez swoich klientów, w przypadku wytwarzania opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego konieczne jest spełnienie szeregu wymagań związanych z systemami zachowania jakości, dodatkowe wyzwania stawia też produkcja wyrobów z surowca certyfikowanego zgodnie z FSC i PEFC. Realizacja tych wymagań bez odpowiedniego systemu informatycznego wspierającego użytkowników w tworzeniu i prowadzeniu zapisów  jest bardzo trudna. 

Współpraca z dużymi odbiorcami zmusza drukarnie do startowania w licznych przetargach wymagających przygotowania rozbudowanego i cennika uwzględniającego liczne nakłady i wersje, konieczne są narzędzia umożliwiające nie tylko przygotowanie rzetelnej wyceny ale również elastyczną zmianę cen w wyniku negocjacji.

Realizacja licznych prac kontraktowych zmusza drukarnie do odpowiedniego zarządzania zamawianymi wyrobami, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych transzy produkcyjnych, utrzymywaniem stanów minimalnych danego wyrobu oraz zarządzania czasem przechowywania wyrobów. Dodatkowo dla obniżenia kosztów realizacji produkcji konieczne jest łączenie wyrobów od jednego lub wielu klientów na wspólnych arkuszach drukowych. Jednocześnie w celu eliminacji pomyłek w procesie wytworzenia konieczne jest dostarczenie dokładnej i jednoznacznej informacji na temat narzędzi wymaganych do produkcji (wykrojników, matryc do tłoczenia i złocenia itp.). Tym wszystkim i wielu innym wyzwaniom pomaga sprostać system PrintManager.

Rozwiązanie

PrintManager (CRM - moduł zarządzania kontaktami z klientem, PLM - techniczne przygotowanie produkcji, PP - planowanie, JA - moduł rejestracji czasu pracu, WMS - magazyn, SA - sprzedaż, BI - analizy strategiczne) + WebClient - moduł obsługi procesów zamówienia oraz magazynowania poprzez stronę www.

Wsparcie podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Systemy PrintManager jest w stanie wesprzeć proces przyjmowania zapytań ofertowych do klientów drukarni. Jego użytkownicy
są w stanie przygotowywać precyzyjne wyceny w oparciu o szczegółową ścieżkę technologii wykonania poszczególnych produktów z możliwością dostosowania jej w zależności do indywidualnych oczekiwań klienta. Proponowane systemy na dalszym etapie współpracy z klientem są w stanie przyjmować od niego automatycznie zamówienie oraz informować o wykonaniu poszczególnych etapów produkcji.
 
WMS moduł magazynowy systemu PrintManger pozwala pracownikom drukarni prowadzić rozliczenie wielu magazynów fizycznych i logicznych w jednej lub wielu lokalizacjach przedsiębiorstwa. Wspiera prowadzenie kartotek surowców w dwóch jednostkach miary. Umożliwia właściwe zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji oraz procesem ich zamawiania. Moduł WarehouseManager pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej bezpośrednio związanej ze zleceniem produkcyjnym.

Moduł SalesAssistant to narzędzie do zarządzania dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa. Pozwala na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówień klientów oraz danych pochodzących z modułu gospodarki magazynowej. Dzięki pełnemu wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie, w każdym momencie dostępna jest szczegółowa lista asortymentu do zafakturowania, a proces wystawienia dokumentu jest niezwykle prosty. W module można na bieżąco monitorować stan zobowiązań oraz należności i prowadzić skuteczną windykację. Dzięki niemu aspekt finansowy przedsiębiorstwa pozostanie zawsze pod pełną kontrolą. Szybka i wiarygodna informacja pozwala bowiem natychmiast reagować na zagrożenie terminów płatności, a integracja z pozostałymi modułami minimalizuje możliwość powstawania błędów w procesie fakturowania.

Techniczne przygotowanie produkcji

System umożliwia precyzyjne przygotowanie i przechowywanie technologii produkcji tego samego wyrobu w oparciu o różną ścieżkę realizacji dobieraną w zależności od zamówionego nakładu bądź dostępnych maszyn produkcyjnych ( produkcja tego samego wyrobu na maszynach B1 i B0). Opracowywana ścieżka technologiczna jest zatwierdzana przez uprawnione osoby
a w razie potrzeb aktualizowana i optymalizowana przez nie na podstawie zgłoszeń zarejestrowanych podczas procesu produkcji.

Planowanie produkcji

Moduł ProductionPlanner umożliwia planiście optymalizowanie produkcji poligraficznej pod kątem wykorzystywanych podłoży
i formatów do druku, oraz wszelkich narzędzi takich jak wykrojniki czy matryce do tłoczeń w celu ograniczenia do minimum ilości niezbędnych przezbrojeń maszyny i ograniczenia kosztów produkcji.

PrePress

System PrintManager automatyzuje proces zlecania sprawdzenia i obróbki plików graficznych na etapie przyjecie zamówienia
od klienta. W chwili uruchomienia produkcji automatycznie wystawiane jest zlecenie przygotowania form drukowych, informacja
o wymaganym czasie zakończenia wytwarzania tych narzędzi przekazywana jest do działu przygotowalni automatycznie
na podstawnie zaplanowanych prac na maszynach offsetowych.

Press

Pracownicy działu druku mogą otrzymywać poprzez system PrintManager na ekran swoich terminali produkcyjnych nie tylko informacje podstawowe na temat podłoża drukowego oraz farb jakimi ma zostać wykonana dana praca, ale możliwe jest też przeglądanie na ekranie podglądów pojedynczych elementów aktualnie drukowanych, jak również podglądów całych montaży
dla sprawdzenia poprawności naświetlenia form drukowych.

PostPress

Każdy z wykończeniowych etapów produkcji może być na bieżąco raportowany przy pomocy terminali produkcyjnych, dostarczają one również dokładnej informacji na temat narzędzi potrzebnych do produkcji, oraz umożliwiają wprowadzanie informacji wymaganych przez systemy jakości takich jak np. potwierdzenie czystości linii produkcyjnej.

Zarząd

Wszystkie moduły systemu PrintManager na bieżąco zbierają dane na temat pracy poszczególnych pracowników oraz działów, zasilają one cyklicznie centralną hurtownię danych, która oprócz danych z systemu MRP może agregować informację z innych rozwiązań informatycznych pracujących w przedsiębiorstwie co pozwala na tworzenie precyzyjnych wielopłaszczyznowych analiz strategicznych. Moduł BI umożliwia precyzyjne rozliczanie i sprawdzanie rentowności zleceń łączących na jednym arkuszu drukowym wiele wyrobów gotowych.

Zalety rozwiązania

 • Możliwość przewidywania na etapie kalkulacji technologii wytworzenia łączącej produkcję wielu elementów wyrobu
  na jednym bądź jednym arkuszu drukowym (kartonik i wkładki)
 • Możliwość generowania ofert w różnych walutach i językach
 • Możliwość zarządzania zarówno pojedynczymi zamówieniami od klienta jak również kontraktami uzupełnianymi
  i modyfikowanymi w czasie ich trwania
 • Możliwości uruchamiania zleceń na część zamówienia
 • Możliwość uruchamiania jednego zlecenia na wyroby z wielu zamówień
 • Możliwość przyjmowania zamówień na zestawy wyrobów z uwzględnieniem ceny wynikającej z łącznego nakładu wyrobów
 • Możliwość szczegółowego zarządzania narzędziami od etapu ich projektowania, przez zamówienia aż po śledzenie przebiegu i zlecenie regeneracji lub złomowanie
 • Możliwość generowania zamówień do podwykonawców - zarówno na kooperację w ramach produkcji jak i montażu, ekspozycji gotowego wyrobu
 • Możliwość precyzyjnego zarządzania wyrobami zarówno w oparciu o kody wewnętrzne drukarni jak i numery identyfikacyjne nadawane przez zamawiającego

Korzyści z wdrożenia

 • Automatyzacja i przyspieszenie przygotowywania wycen i ofert w oparciu o szablony technologiczne
 • Przyspieszenie i zautomatyzowanie procesu przygotowywania ofert zarówno na pojedyncze wyroby jak i całe kontrakty
  z możliwością; hurtowej zmiany ceny dla całych grup wyrobów; zarówno w sposób kwotowy jak i procentowy
 • Uzyskanie możliwość w pełni automatycznego przekalkulowania setek wyrobów dla sprawdzenia rentowności, podczas negocjacji kontraktów w ciągu kliku minut.
 • Osiągnięcie precyzyjnego i jednoznacznego zarządzania wyrobami wraz z rozróżnieniem ich wersji zarówno na etapie produkcji jaki i składowania i ekspedycji.
 • Ograniczenie błędów produkcyjnych przez dostarczenie na produkcję na bieżąco aktualizowanej, elektronicznej karty zlecenia produkcyjnego, z możliwością podłączenia poglądowych plików pojedynczego użytku, montażu, produktu
  po sklejeniu, schematów narzędzi potrzebnych do produkcji w celu jednoznacznej identyfikacji i eliminacji pomyłek.
 • Automatyzacja pracy magazynu wyrobów gotowych poprzez wdrożenie automatycznych czytników kodów kreskowych lub czytników RFID.
 • Uzyskanie dostępu do precyzyjnych i wielowymiarowych analiz strategicznych generowanych na podstawie danych gromadzonych w hurtowni danych.