Strona głównaZastosowaniaProducenci opakowań giętkich

Producenci opakowań giętkich

Specyfika produkcji

Opakowanie giętkie to wyrób z folii pełniący jednocześnie kilka różnych funkcji. Jednocześnie musi chronić produkt, stanowić barierę przed czynnikami zewnętrznymi, pozwalać go zidentyfikować, często określić jego skład. Obecnie opakowania to coś więcej niż tylko informacja i ochrona - służą także działaniom marketingowym, reklamując produkt przez przyciągnięcie uwagi konsumentów. Ich zadaniem jest także świadczenie o jakości wyrobu i wzmacnianie jego marki.

Pojęcie opakowanie giętkie obejmuje całą grupę produktów obejmującą zarówno produkty zgrzewane jak i dostarczane w roli, produkty na podłożach jedno, dwu- i wielowarstwowych. Proces produkcji opakowania  rozpoczyna się już na etapie tłoczenia folii gdzie dobranie właściwego składu granulatu definiuje parametry gotowego wyrobu. Od terminowości dostaw opakowań i ich jakości zależy często ciągłość produkcji wielkich linii technologicznych, dlatego niezwykle istotna przy ich produkcji jest eliminacja błędów, precyzja wykonania a także czas realizacji.

Produkcja opakowań giętkich odbywa się głównie metodą druku fleksograficznego na wąskiej lub szerokiej wstędze z wykorzystaniem farb rozpuszczalnikowych lub utrwalanych UV. Uzupełnienie stanowią procesy laminowania i zgrzewania opakowań. Opakowania wytwarza się również z użyciem technologii wklęsłodrukowej a także technologii hybrydowych - np. z wykorzystaniem maszyn offsetowych o wymiennych cylindrach drukowych z dodatkowymi zespołami fleksograficznymi.

Problemy i wyzwania

Opakowanie nie jest produktem samodzielnym, to zaledwie komponent niezbędny do produkcji innych wyrobów, których wartość wielokrotnie przekracza sam koszt opakowania. Komponent który często jest wykorzystywany przez zautomatyzowane linie produkcyjne i pakujące, którego brak lub wada może spowodować straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych za każdą godzinę opóźnienia. Z tego powodu w przypadku produkcji opakowań jeszcze ważniejsza niż w innych specyfikach poligraficznych jest terminowość realizacji zleceń, kontrola łańcucha dostaw, planowanie produkcji z właściwym wyprzedzeniem.

Jednocześnie każde nowo wdrażane opakowanie musi zostać prawidłowo opracowane przed uruchomieniem produkcji. Proces opracowania technologii produkcji opakowania nie ogranicza się do ustalenia wzoru graficznego i wymiarów - często kluczowe jest przeznaczenie opakowania, decydujące o zastosowanym podłożu, kolejności i składzie warstw użytej folii, składzie granulatu.

Jednocześnie w cenie opakowania znacznie większy udział, niż w przypadku innej produkcji poligraficznej, ma koszt użytych materiałów. Z tego powodu dokładna analiza odpadów powstających w procesie produkcji oraz ich prawidłowe szacowanie na etapie kalkulacji ma kluczowe znaczenie dla rentowności drukarni.

Rozwiązanie

PrintManager (CRM - moduł zarządzania kontaktami z klientem, PLM - techniczne przygotowanie produkcji, PP - planowanie, JA - moduł rejestracji czasu pracu, WMS - magazyn, SA - sprzedaż, BI - analizy strategiczne) + WebClient - moduł obsługi procesów zamówienia oraz magazynowania poprzez stronę www.

System PrintManager to modułowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. System pozwala rejestrować wszelkie istotne z punktu widzenia skuteczności działania istotne informacje, przetwarzać je, udostępniać uprawnionym osobom. System wspiera realizacje procesów w przedsiębiorstwie i pomaga zachować wymagalne procedury porządkując i standaryzując sposób pracy wszystkich użytkowników. Konfiguracja systemu jest na tyle elastyczna, że pozwala uwzględnić i zamodelować w systemie nie tylko procesy produkcyjne, lecz także realizację projektów graficznych, działania marketingowe, procesy reklamacyjne czy dowolne inne procesy o ustalonej ścieżce postępowania - np. związane z realizacją procedur systemów jakości obowiązujących w firmie.

Z punktu widzenia pracowników drukarni wdrożenie systemu PrintManager poprawia organizację pracy, usprawnia przepływ informacji, automatyzuje wykonywanie powtarzalnych czynności. Z punktu widzenia zarządu wdrożenie gwarantuje zachowanie wybranych procedur, zapewnia trwałość informacji w przedsiębiorstwie, zwiększa kontrolę nad działaniami pracowników, daje dostęp do wskaźników informujących o skuteczności prowadzonych działań.

Wsparcie podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Obsługa klienta, Sprzedaż, Finanse oraz  Magazyn to podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa. W systemie PrintManager realizowane są one z wykorzystaniem modułów ContactManager, ProductManager, Sales oraz WarehouseManager.

ContactManager jest modułem klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) służącym do zbierania informacji o klientach drukarni, zarządzaniem dokumentami oraz organizowaniem pracy w formie projektów. Może być wykorzystany do modelowania i kontroli dowolnych procesów realizowanych w firmie, wymuszając na użytkownikach zachowanie wyznaczonych ścieżek postępowania. Moduł ContactManager zawiera również komplet funkcji systemu DMS (Document Management System - Systemu Zarządzania Dokumentacją): pozwala rejestrować powstające w firmie dokumenty, śledzić zachodzące w nich zmiany, kontrolować wersje dokumentów.

Za obsługę sprzedaży w systemie PrintManager odpowiedzialny jest moduł SalesAssistant. Moduł ten pozwala na rejestrowanie dokumentów sprzedażowych powiązanych ze zleceniami produkcyjnymi dla klientów. Dzięki integracji systemu, większość danych przechodzi z innych modułów, dzięki czemu praca z modułem SA jest maksymalnie uproszczona. Moduł pozwala również na rejestrowanie faktur zakupowych oraz rozliczanie faktur. Ważną cechą modułu SA jest przy tym otwartość na integrację z wieloma popularnymi systemami Finansowo-Księgowymi, co dodatkowo usprawnia przepływ informacji w firmie i automatyzuje realizowane procesy.

Magazyn obsługiwany jest z wykorzystaniem modułu WarehouseManager. Moduł ten kompleksowo obsługuje zarządzenie wieloma magazynami zarówno fizycznymi jak i logicznymi. System ma możliwość obsługi wielu firm, a liczba obsługiwanych dokumentów magazynowych w 100% pokrywa zakres działalności magazynu w każdej drukarni. Magazyn daje możliwość pełnej identyfikację wyrobów, w tym identyfikację zleceń (partii produkcyjnych), z których dostępny na magazynie wyrób pochodzi.

Techniczne przygotowanie produkcji 

Do opisu technologii produkcji w systemie PrintManager służy moduł ProductManager. Jest to moduł klasy PLM (ang. Product Lifecycle Management) wspierający użytkownika od momentu tworzenia kalkulacji ofertowej poprzez automatyczne generowanie ofert, składanie zamówień, aż po wygenerowanie zleceń produkcyjnych. Technologia produkcji jest już wstępnie określona na etapie kalkulacji i na tym etapie są szacowane koszty produkcji. Po ustaleniu ostatecznej technologii wykonania szacowane koszty produkcji są ponownie przeliczane przed uruchomieniem produkcji, co pozwala wychwycić prace o obniżonej rentowności jeszcze przed ich wykonaniem i odpowiednio wcześnie zareagować. Technologia produkcji wyrobów powtarzalnych takich jak etykiety, opakowania czy periodyki o stałej objętości zostaje zapisana przez moduł ProductManager w karcie technologicznej, co pozwala w przypadku wznowień natychmiast uruchomić produkcję z prawidłową technologią.

Planowanie produkcji

Moduł ProductionPlanner umożliwia planiście optymalizowanie kolejki procesów produkcyjnych - w tym procesu produkcji folii, druku, procesów produkcji opakowań. Moduł dostarcza szeroki zakres informacji o każdej z operacji ułatwiając podejmowanie decyzji.

Moduł daje również informacje o planowanym obłożeniu maszyn, dzięki czemu już na etapie przyjmowania zamówienia można zweryfikować możliwość jego realizacji w zakładanym terminie.

PrePress

System PrintManager wspiera procesy prepress śledząc statusy wymaganych do produkcji narzędzi (takich jak wykrojniki, formy fotopolimerowe czy matryce do tłoczeń) i informując o braku gotowości materiałów do zaplanowanych zleceń. Rozwiązanie to pozwala optymalizować procesy prepress dostosowując je do planów produkcyjnych, niezależnie od tego czy narzędzia są wykonywane w drukarni, czy też powstają u podwykonawców. System pozwala również skutecznie rejestrować koszty procesów prepress, niezależnie od sposobu ich realizacji.

Press

Operatorzy druku w module JobAcquisitor mają dostęp do szczegółów technologicznych dotyczących wykonywanych operacji. Moduł ten umożliwia rejestrację pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Operatorzy maszyn mają także możliwość zgłaszania występujących podczas procesu produkcyjnego błędów oraz przerw w produkcji.

W przypadku wdrażania nowych wyrobów moduł JobAcquisitor pozwala zaraportować kluczowe parametry operacji, takie jak dobór aniloxów czy receptury mieszanych farb, które zapisane na Karcie technologiczną gwarantują powtarzalność produkcji przy kolejnych wznowieniach.

PostPress

Moduł JobAcquisitor umożliwia rejestrację operacji na produkcji przez operatorów zgodnie ze ścieżką technologiczną określona w zleceniu. Moduł umożliwia rejestrację dowolnych parametrów do operacji. Automatyczne wyliczanie czasu trwania operacji w zależności od liczby osób obsługi dostosowuje operację pod daną zmianę produkcyjną.

Wykorzystanie modułu w procesie konfekcji pozwala zweryfikować ilość metrów bieżących zaraportowanych przez drukarzy i wykorzystać ją na przykład do określenia wynagrodzenia w przypadku akordowych systemów wynagrodzeń.

Zarząd

Wszystkie moduły systemu PrintManager na bieżąco zbierają dane na temat pracy poszczególnych pracowników oraz działów, zasilają one cyklicznie centralną hurtownię danych, która oprócz danych z systemu MRP może agregować informację z innych rozwiązań informatycznych pracujących w przedsiębiorstwie co pozwala na tworzenie precyzyjnych wielopłaszczyznowych analiz strategicznych. Moduł BI umożliwia precyzyjne rozliczanie i sprawdzanie rentowności zleceń łączących na jednym arkuszu drukowym wiele wyrobów gotowych.

Zalety rozwiązania

 • System PrintManager wykorzystuje zaawansowane algorytmy pozwalające szacować z bardzo dobrym przybliżeniem zużycie kleju i folii, uwzględniając parametry użytych materiałów, a także parametry półproduktów powstających w trakcie produkcji
 • Wbudowane algorytmy systemu pozwalają wykonywać kalkulacje w różnych jednostkach miary, zależnie od standardu obowiązującego dla danego klienta - dostępne jednostki miary obejmują m.in. metry bieżące, kilogramy, metry kwadratowe, sztuki
 • Moduły planowania produkcji i zapotrzebowań materiałowych zwiększają pewność terminowej realizacji zleceń udostępniając informacje o bieżącym obłożeniu maszyn, dostępnych surowcach, uwzględniając dostępność narzędzi
 • Wszystkie zdarzenia w systemie są przypisane do użytkownika i mają zapisaną datę utworzenia - co pozwala odtworzyć historię dowolnego procesu, zarządzać i kontrolować na bieżąca wieloma równoległymi projektami
 • System PrintManager pozwala zidentyfikować w partię, z której pochodzi dostępny w magazynie surowiec, oraz zlecenie w ramach którego zostały wyprodukowane znajdujące się na magazynie wyroby
 • Wszystkie dane oraz dokumenty są zapisywane na serwerze, co zwiększa ich bezpieczeństwo - dane gromadzone w jednym miejscu łatwiej jest archiwizować, łatwiej jest również je zabezpieczyć przed dostępem przez osoby niepowołane
 • System PrintManager jest oparty o stabilne, sprawdzone rozwiązania firmy Microsoft dzięki czemu dobrze współpracuje z oprogramowaniem biurowym pakietu Office, a jego zarządzaniem może podjąć się każdy administrator zaznajomiony z rozwiązaniami Microsoft
 • Dzięki architekturze klient-serwer oraz budowie modułowej system jest skalowalny - to znaczy łatwo go dostosować do przedsiębiorstwa o dowolnej wielkości, a rozbudowa systemu nie wymaga wymiany serwera systemu, wystarczy zakup pojedynczych modułów

Korzyści z wdrożenia

 • Zwiększenie precyzji szacowania odpadów powstających przy produkcji
 • Zwiększenie elastyczności kalkulacji dzięki możliwości przygotowania ofert w różnych jednostkach miary
 • Poprawa skuteczności planowania produkcji z uwzględnieniem dostępności materiałów i narzędzi
 • Optymalizacja procesu zarządzania dostawami surowca dająca gwarancję dostępności potrzebnego surowca bez zwiększania stanów magazynowych
 • Poprawa przepływu informacji wewnątrz firmy
 • Faktyczne wymuszenie obowiązywania kluczowych procedur
 • Poprawa identyfikacji pochodzenia materiałów i wyrobów