Strona głównaDla inwestorówRaportyOkresowe

Raporty okresowe

Proszę wybrać rodzaj raportu i okres, którego dotyczy, a następnie otworzyć lub ściągnąć na dysk załączony dokument.

lata / okresy raportowania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał roczny
2009 | rok kalendarzowy     Q3 '09 Q4 '09 A 2009
2010 | rok kalendarzowy Q1 '10 Q2 '10 Q3 '10 Q4 '10 A 2010
2011 | rok kalendarzowy Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 A 2011
2012 | rok kalendarzowy Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 A 2012
2013 | rok kalendarzowy Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4 '13 A 2013
2014 | rok kalendarzowy Q1 '14 Q2 '14 Q3 '14 Q4 '14 A 2014
2015 | rok kalendarzowy Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4 '15  A 2015
2016 | rok kalendarzowy Q1 '16 Q2 '16 Q3 '16 Q4 '16 A 2016
2017 | rok kalendarzowy Q1 '17 Q2 '17 Q3 '17   A 2017 

 

Raport półroczny za okres 10.09.2007 roku do 31.07.2008 roku (zasady raportowania wyników finansowych zmieniły się w 2009 i raporty półroczne nie były później sporządzane).

 

Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane roczne obejmują następujące okresy:

  • 2009 odpowiada okresowi od 10.09.2007 do 30.06.2009
  • 2010 odpowiada okresowi od 1.07.2009 do 30.06.2010
  • 2011 odpowiada okresowi od 1.07.2010 do 30.06.2011
  • 2012 odpowiada okresowi od 1.07.2011 do 30.06.2012
  • 2013 odpowiada okresowi od 1.07.2012 do 30.06.2013
  • 2014 odpowiada okresowi od 1.07.2013 do 30.06.2014
  • 2015 odpowiada okresowi od 1.07.2014 do 30.06.2015
  • 2016 odpowiada okresowi od 1.07.2015 do 30.06.2016
  • 2017 odpowiada okresowi od 1.07.2016 do 30.06.2017

W wyniku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności tj. przekształcenia INFOSYSTEMS ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną, pierwszy rok obrotowy działania INFOSYSTEMS w formie spółki akcyjnej obejmuje okres od 10.09.2007 r. do 30.06.2009 r. 

Dane kwartalne i półroczne nie były badane przez biegłego rewidenta.

kwartał I    (sty-mar)