Strona głównaO firmiePress RoomAktualności Nowe możliwości drukarni Tom-Druk – z systemem iPackManager

Nowe możliwości drukarni Tom-Druk – z systemem iPackManager firmy Infosystems SA

Rozwój i otwieranie się na nowe rynki i klientów wygenerowały w firmie Tom-Druk z Łodzi - od lat specjalizującej się w produkcji etykiet - konieczność wdrożenia systemu, który usprawni przepływ informacji  oraz ustandaryzuje procesy handlowe i produkcyjne. Firma postawiła na zakup oprogramowania wspierającego i konsolidującego wszystkie działy tego prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na jej potrzeby stał się system iPackManager firmy Infosystems SA. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla średnich i dużych drukarń z koncernami włącznie. Jego wdrożenie okazało się dużym sukcesem dla tej fleksograficznej drukarni – korzystne warunki zakupu systemu dopasowanego do jej potrzeb i specyfiki oraz sprawne i efektywne wdrożenie przez Infosystems SA - polskiej firmy, która znając specyfikę polskiego rynku od lat wdraża systemy do zarządzania, dostosowując je do potrzeb rodzimych klientów - pozwoliło jej już po niedługim czasie cieszyć się w pełni możliwościami nowoczesnego, nakierowanego na spełnienie wysokich oczekiwań klienta systemu do  zarządzania.

 

„Dzięki firmie Infosystems SA i produktowi, jaki nam zaproponowała – systemowi iPackManager - mogliśmy przejść na zupełnie nowy dla nas poziom zarządzania firmą, nowoczesny i w pełni profesjonalny – mówi Maciej Wolak, dyrektor sprzedaży w firmie Tom-Druk. - Większość procesów stała się o wiele bardziej czytelna – zarówno dla nas jak również dla naszych klientów, bo to głównie z myślą o nich wprowadzamy zmiany w naszym przedsiębiorstwie. Obecnie, w każdym momencie informacja dotycząca danego zlecenia dostępna jest dla osób odpowiedzialnych za jego przebieg, również podział pracy stał się bardziej klarowny. Dzięki modułom odpowiedzialnym za magazynowanie uporządkowaliśmy także kilka bardzo ważnych kwestii związanych z naszym rozwojem”.

„Zalety iPackManagera dostrzega niemal każda drukarnia, która zdecydowała się wdrożyć oferowane przez nas rozwiązanie – mówi Marek Pułtorak, dyrektor strategii sprzedaży w firmie Infosystems SA. – Implementacja systemu do własnych potrzeb odsłania przed każdym jego użytkownikiem pięć pozytywnych aspektów, jakie charakteryzują to rozwiązanie – w obszarze sprzedaży, produkcji, magazynowania i zaopatrzenia, marketingu i zarządzania. W tym pierwszym gwarantuje ono szybkie i precyzyjne generowanie ofert, wyższy poziom ich konwersji na zlecenia, a co za tym idzie - wzrost i przyśpieszenie sprzedaży. W zakresie produkcji iPackManager przynosi wzrost wydajności pracowników firmy i sprzętu, pomaga zidentyfikować, zredukować bądź całkowicie wyeliminować „wąskie gardła”, a także prowadzi do wzrostu rentowności firmy. W kwestii magazynowania i zaopatrzenia oferowane przez nas rozwiązanie redukuje zapasy, eliminuje straty i uwalnia zamrożony kapitału. Również zmiany w marketingu firmy są odczuwalne dla użytkowników systemu – iPackManager zarządza klientami, pozwala firmie na tworzenie nowych produktów pod wybrane segmenty, a co za tym idzie powoduje wzrost sprzedaży. W ślad za sprawnym zarządzaniem, jakie możliwe jest dzięki naszemu systemowi, wzrasta również zadowolenie pracowników firmy, którzy przychodząc do pracy otrzymują precyzyjny plan dnia. Łatwiejsze do identyfikacji stają się problemy biznesowe i potrzeby inwestycyjne firmy, następuje również poprawa jej przepływów pieniężnych. Wszystko to przekłada się na rozwój przedsiębiorstwa i jego kolejne sukcesy”.

Potwierdza to również wdrożenie w drukarni Tom-Druk. To firma rodzinna, założona w 2000 roku przez dwóch braci – Tomasza i Marka Wolaków. Od początku działalności stawiali oni na najwyższą jakość druku, szybkość realizacji zleceń oraz konkurencyjne ceny. Przez lata wszystkie inwestycje zmierzały w tym kierunku, aby te założenia nie tylko utrzymać, ale jeszcze poszerzać. Drukarnia zajmuje się obecnie produkcją etykiet dla różnych gałęzi przemysłu. Specjalizuje się głównie w produkcji fleksograficznej etykiet samoprzylepnych na roli, ale wykonuje także szereg usług specjalnych, takich jak etykiety wielowarstwowe typu peel-off i sandwich, kartony o różnej gramaturze i podłożu, owijki i przywieszki z wytrzymałych, atestowanych surowców. Świadczy dla swoich klientów kompleksowe usługi – począwszy od rozpoznania ich potrzeb, poprzez przygotowanie graficzne, technologiczny know-how, produkcję i konfekcję zamawianych tu produktów.

 

Wobec odnoszonych komercyjnych sukcesów i szybkiego rozwoju, jaki się tu dokonywał od pewnego czasu, a także wobec wielu przeprowadzonych wcześniej inwestycji firma zauważyła w pewnym momencie pilną potrzebę wdrożenia informatycznego systemu wspierającego zarządzanie. „W miarę naszego rozwoju i otwierania się na nowe rynki produkcji – mówi Maciej Wolak - zauważyliśmy konieczność wdrożenia systemu, który usprawni procesy produkcji w naszym przedsiębiorstwie. Jego prężny rozwój oraz stopniowe rozrastanie się naszego parku technologicznego wytworzyły potrzebę zakupu oprogramowania wspierającego i konsolidującego wszystkie działy naszej drukarni. Portfolio firmy Infosystems SA w zakresie tego rodzaju systemów wyróżnia się tym w stosunku do ofert konkurencyjnych, że proponowane przez nią rozwiązania to profesjonalne oprogramowania, dedykowane drukarniom, modyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego klienta i jego specjalizacją. Rozsądna cena i wsparcie techniczne zadecydowały ostatecznie o wyborze produktu Infosystems SA”.

Po wdrożeniu, które trwało zaledwie kilka miesięcy, co również było pozytywnym aspektem współpracy z Infosystems SA, pracownicy drukarni chwalą sobie obecnie przede wszystkim fakt, że system iPackManager znacząco usprawnił komunikację w firmie. „Nasi pracownicy – mówi Maciej Wolak - doceniają teraz szybki i czytelny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami, co przekłada się bezpośrednio także na szybkość realizacji przez nas usług. W ślad za tym znacząco wzrosła także efektywność naszych wewnętrznych działań, przez co także proces zarządzania produkcją stał się obecnie bardziej ekonomiczny, co przynosi nam korzyści również w tym zakresie”. 

Wdrożenie podstawowych modułów systemu iPackManager trwało w drukarni Tom-Druk zaledwie kilka miesięcy. „Początkowo aktywowaliśmy moduły ułatwiające obsługę klienta – mówi Maciej Wolak - następnie skoncentrowaliśmy się na częściach odpowiedzialnych za obsługę procesów produkcyjnych. Co dla nas również bardzo ważne - elastyczność systemu iPackManager i jego dostawcy powoduje, że proces wdrażania może odbywać się równoległe z pojawiającymi się potrzebami klienta, co jest również atutem współpracy z Infosystems SA”.

W trosce o poprawne działanie systemu, zespoły projektowo-wdrażające obu firm musiały ściśle ze sobą współpracować w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów w możliwie jak najkrótszym czasie. „Każdy z etapów realizowany i konsultowany był indywidualnie, a największym wyzwaniem – jak podkreśla Maciej Wolak - okazała się modyfikacja systemu zgodnie ze specyfiką naszej firmy”.

Teraz jednak Tom-Druk nie wyobraża sobie funkcjonowania bez takiego narzędzia, jakim jest system do zarządzania iPackManager. „Przede wszystkim usprawniliśmy kontakt z naszymi klientami. Z poziomu systemu mamy bowiem dostęp do najważniejszych informacji, dotyczących wszystkich zamówień. Możemy je na bieżąco analizować – doskonale wiemy, na którym z etapów znajduje się w danym momencie konkretne zamówienie, znamy także dokładnie wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne części procesu jego realizacji. Dzięki temu w ciągu kilku chwil możemy zorientować się w szczegółach interesujących klienta i przekazać mu wszelkie niezbędne informacje”.

Wdrożony w drukarni Tom-Druk system iPackManager jest wyposażony w narzędzia wspierające pracę wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie – od handlowców, poprzez technologów i grafików, po pracowników działów produkcji, logistyki, magazynu i kontrolerów jakości. Usprawnia on współpracę pomiędzy nimi, ujednolica obieg dokumentów, standaryzuje procedury obowiązujące w firmie przyczyniając się do poprawy efektywności całej organizacji. Jest również optymalnym narzędziem dla zarządzających. Dostarcza danych ułatwiających podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych obszarach działania firmy – zarówno handlowych, inwestycyjnych jak również kadrowych. Posiadanie systemu skraca również czas przestojów spowodowanych ewentualnymi awariami, regulacjami, konserwacją maszyn itp. Dzięki temu drukarnia zmniejsza odpad, jaki powstaje podczas ich przyrządów i rozruchu, a także skraca czas narządzania i przezbrojenia. System ma także wpływ na poprawę efektywności ich wykorzystania oraz – co również przekłada się na konkretne oszczędności - na efektywność pracy ich operatorów. Pozwala też na zmniejszenie zapasów surowców do produkcji, a co za tym idzie - zmniejszenie zapotrzebowania drukarni na powierzchnię magazynową. Umożliwia także diagnozowanie i eliminowanie „wąskich gardeł” w produkcji. Znacząco także uproszcza proces przyjmowania wyrobów z produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych, zapewniając jednocześnie ich pełną identyfikowalność i eliminując ręczne uzupełnianie, które może generować pomyłki.

 

„Cieszy nas, że nasze rozwiązanie doceniają drukarnie nowoczesne, stawiające na intensywny rozwój. Do takich należy firma Tom-Druk. Nasi klienci doceniają przede wszystkim fakt, że oferujemy profesjonalne rozwiązanie do zarządzania, ale również to, że możemy je wdrożyć w ciągu zaledwie kilku miesięcy. To dla nas samych ogromny postęp, ale także wyróżnik w stosunku do firm konkurencyjnych.  Nasze wdrożenia angażują jak najmniejszą liczbę osób po stronie klienta, co daje nam kolejną przewagę konkurencyjną, nie wspominając o naszym ogromnym doświadczeniu zdobytym podczas wdrożeń w dużych drukarniach opakowaniowych, etykietowych i wielu innych. Funkcjonalność systemu iPackManager opracowana została specjalnie dla tych branż, co daje gwarancję, że w trakcie rozwoju danej firmy wdrożony w niej system jest już gotowy na kolejne wyzwania, które mogą się pojawić przed nią” – mówi Mariusz Sosnowski, prezes firmy Infosystems SA.

 

Drukarnia Tom-Druk: https://tomdruk.pl