Strona głównaO firmieNagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Dyplom w uznaniu zasług INFOSYSTEMS S.A. - kongres ART OF COLOR 2017

Dyplom przyznany podczas Kongresu Branży Poligraficznej ART OF COLOR  przez Polską Izbę Opakowań w uznaniu zasług i osiągnięć w dziedzinie wdrażania innowacyjnych systemów informatycznych w przemyśle poligraficznym.

Podgląd dyplomu

 

INFOSYSTEMS S.A. wśród członków założycieli Polskiej Izby Fleksograficznej

W dniu 19 09.2012 odbyło się Zebranie Założycielskie Polskiej Izby Fleksografów na którym formalnie powołano do życia tę organizację. W zebraniu wzięli udział także przedstawiciele INFOSYSTEMS S.A., dając tym kolejny dowód na  niesłabnące zaangażowanie w sprawy środowiska polskich drukarzy fleksograficznych i chęć wspierania  branżowych inicjatyw prowadzących do wzrostu roli i znaczenia tego segmentu produkcji poligraficznej.

Złoty Medal MTP dla PuzzleFlow WebToPrint – Poligrafia 2013

W uznaniu unikalnej, innowacyjnej w skali świata koncepcji, będącej efektem badawczo-rozwojowej pracy specjalistów firmy INFOSYSTEMS S.A. produkt PuzzleFlow WebToPrint został uhonorowany Złotym Medalem targów Poligrafia 2013. PuzzleFlow WebToPrint to jedyny w swoim rodzaju poligraficzny system produkcyjny, w którym urzeczywistniona została pełna integracja akwizycji plików graficznych z produkcją.

Kamerton Innowacyjności - 2008

Firma INFOSYSTEMS S.A. zajęła 13. miejsce w IV edycji Rankingu Kamerton Innowacyjności 2008 i znalazła się tym samym wśród „najbardziej innowacyjnych firm w Polsce”.

Ogłoszenie wyników rankingu, którego organizatorami są: BRE Bank, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet, „Rzeczpospolita” oraz „Manager Magazyn”, odbyło się 10 grudnia podczas uroczystej gali w Warszawie.

Lider Przedsiębiorczości - 2008

Firma INFOSYSTEMS S.A. została „Liderem Przedsiębiorczości Roku 2008”. To prestiżowe wyróżnienie wręczone przez Wiceministra Gospodarki Adama Szejnfelda przyznawane jest przez kapitułę Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Kompetencja Microsoft dla INFOSYSTEMS S.A.

W dniu 25 sierpnia firma INFOSYSTEMS S.A. spełniła wszystkie wymogi niezbędne do uzyskania kompetencji Networking Infrastructure Solutions – rozwiązanie infrastruktury sieciowej  w ramach programu partnerskiego firmy Microsoft. Kompetencja ta przeznaczona jest dla partnerów zajmujących się implementowaniem rozwiązań technicznych, opartych na serwerowych systemach operacyjnych Microsoft Windows Server 2000 lub Windows Server 2003 bądź na Microsoft Small Business 2000 lub 2003.

Data Management Solutions - 2008

W sierpniu 2008 roku INFOSYSTEMS w ramach Microsoft Partner Program uzyskał Data Management Solutions Competency - rozwiązania zarządzania danymi. Aby otrzymać kompetencję firma musiała wykazać się zatrudnieniem najlepszych specjalistów z zakresu programowania legitymujących się certyfikatami Microsoft oraz przedstawić referencje klientów dotyczące usług i narzędzi wykorzystujących funkcje integracji biznesowej SQL Server. W ramach kompetencji firma uzyskała specjalizację Database Management (zarządzanie bazami danych) przeznaczoną dla partnerów dostarczających usługi i narzędzia do administrowania bazami danych oraz narzędzia do optymalizacji baz danych opartych na technologii SQL Server. Uzyskując kompetencję, INFOSYSTEMS otrzymał szereg korzyści dostępnych wyłącznie dla wyróżnionych partnerów.

Microsoft Gold Certified Partner

INFOSYSTEMS S.A. została wyróżniona przez firmę Microsoft tytułem Microsoft Gold Certified Partner. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmom po spełnieniu przez nich wysokich wymagań stawianych przez Microsoft. Jest ono potwierdzeniem wysokiej jakości usług i produktów oferowanych przez INFOSYSTEMS S.A. i odzwierciedla najwyższe kompetencje tej firmy w zakresie wspierania integracji procesów biznesowych w oparciu o technologie Microsoft.

ISV Software Solutions - 2006

W sierpniu 2006 roku firma INFOSYSTEMS w ramach programu Microsoft Certified Partner uzyskała kompetencje ISV Software Solutions przyznawane niezależnym producentom oprogramowania (Independent Software Vendor) i kompletnych rozwiązań programistycznych (Software Solutions) tworzonych w technologii Microsoft.

Testy zostały przeprowadzone przez niezależną firmę VeriTest z USA i służą do przetestowania takich własności jak: niezawodność, bezpieczeństwo, wysoka dostępność, łatwość obsługi i współpraca z systemem operacyjnym Microsoft Windows® oraz innymi aplikacjami.

Pozytywna ocena laboratorium VeriTest jest potwierdzeniem nie tylko wysokich kwalifikacji programistów INFOSYSTEMS oraz doświadczenia w opracowywaniu i sprzedaży gotowych rozwiązań programistycznych, ale jest także gwarancją jakości oferowanych systemów.

Bądź pierwszy z Microsoft - 2005

Warszawa, 15 listopada 2005 r.

Firma INFOSYSTEMS znalazła się w gronie laureatów konkursu aplikacji, zorganizowanego w ramach programu partnerskiego „Bądź pierwszy z Microsoft”. Statuetkę z rąk Tomasza Bochenka, dyrektora generalnego ds. sprzedaży i marketingu Microsoft na region Europy Środkowo-Wschodniej, odebrał Mariusz Sosnowski, dyrektor ds. rozwoju oprogramowania INFOSYSTEMS. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie w pełni funkcjonalnych i efektywnych rozwiązań informatycznych opartych na platformie bazodanowej SQL Server 2005, której premiera odbyła się dziś w Warszawie.

INFOSYSTEMS przystępuje do Polskiej Izby Druku - 2005

28 kwietnia 2005 roku firma INFOSYSTEMS przystąpiła do Polskiej Izby Druku, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy działające na rynku poligraficznym. Członkowstwo w Polskiej Izbie Druku to dowód zaangażowania firmy w sprawy branży poligraficznej oraz doskonała okazja do jeszcze lepszego poznania potrzeb środowiska drukarzy.

INFOSYSTEMS wśród najlepszych - 2004

W marcu 2004 roku firma Matrix - wiodący na rynku polskim producent rozwiązań informatycznych - zakończyła kolejną edycję konkursu towarzyszącego Promocji Systemów Symfonia.

Firma INFOSYSTEMS, znana dotychczas jako producent zintegrowanego systemu PrintManager, otrzymała II nagrodę za największą wartość sprzedanych programów SYMFONIA forte i została wyróżniona wśród najlepszych dystrybutorów oprogramowania. Okazuje się, że program Finansowo-Księgowy SYMFONIA bardzo lubiany i doceniany przez użytkowników jest doskonałym uzupełnieniem funkcjonalności zintegrowanego systemu PrintManager.

Srebrna statuetka dla INFOSYSTEMS - 2003

W dniu 10 czerwca 2003 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu zorganizowanego przez firmę Microsoft dla Niezależnych Producentów Oprogramowania. W prestiżowym konkursie adresowanym do producentów oprogramowania korzystających z technologii Microsoft brały udział najlepsze firmy tworzące aplikacje w środowisku NET oraz aplikacje zintegrowane z pakietem Office. Złota statuetka „QWERTY” powędrowała do firmy Comarch-CDN za aplikację CDN OPT!MA, natomiast srebrną otrzymała firma INFOSYSTEMS za aplikację InfoCRM.

Wyróżnienie Microsoft dla PrintManagera - 2003

W czerwcu 2003 roku już po raz kolejny Mariusz Sosnowski w imieniu firmy INFOSYSTEMS odebrał z rąk Dyrektora Generalnego firmy Microsoft nagrodę za stworzenie aplikacji Printmanager 2003. Tym razem wyróżnienie przyznawane było w ramach inicjatywy .NET firmy Microsoft dla Producentów Oprogramowania.

Nagroda w ramach inicjatywy .Net Microsoft

W programie adresowanym do producentów oprogramowania korzystających z technologii Microsoftu brały udział firmy piszące aplikacje w środowisku .Net, wykorzystujące jako element swoich rozwiązań serwery .Net, ale także firmy tworzące aplikacje zintegrowane z pakietem Office XP lub pracujące pod kontrolą systemów Microsoft przeznaczonych dla urządzeń przenośnych. W konkursie wzięło udział 81 firm.

W ramach programu Microsoft wspólnie z APN Promise zorganizowały również konkurs na najlepszą aplikację. Programy były ocenianie przez jury, w skład którego weszli przedstawiciele organizatorów konkursu, ale także niezależnych producentów oprogramowania i gremiów akademickich. Zgłoszone do konkursu produkty konkurowały w czterech kategoriach.

Firma INFOSYSTEMS została nagrodzona za stworzenie aplikacji InfoCRM, zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów w kategorii najlepiej zintegrowanej aplikacji z Office X .

Wyróżnienie Microsoft

2 października 2001 roku w ramach inicjatywy Microsoft dla Producentów Oprogramowania firma INFOSYSTEMS została nagrodzona za stworzenie aplikacji Printmanager. Nagrodę Mariuszowi Sosnowskiemu przekazał Tomasz Bochenek Dyrektor Generalny Microsoft Sp. z o.o.