Strona głównaDla inwestorówKalendariumKalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Sekcja ta zawierać będzie informacje takie jak:

  • daty walnych zgromadzeń
  • daty zdarzeń korporacyjnych (daty ustalenia prawa poboru, prawa do dywidendy, terminy notowań praw poboru)
  • daty spotkań z inwestorami/analitykami lub ważnych konferencji i targów branżowych
  • daty konferencji prasowych czy miejsca i terminy roadshow

 

Minione wydarzenia:

2017-12-28  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2017-11-30  |  Publikacja raportu rocznego
2017-09-07  |  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2017-08-14  |  Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku
2017-08-11  |  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-05-15  |  Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku
2017-02-14  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku        

2016-12-23  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-11-27  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-11-27  |  Publikacja raportu rocznego
2016-11-14  |  Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku
2016-08-16  |  Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku
2016-05-31  |  Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Poligrafii, Druku i Mediów - drupa 2016
2016-05-16  |  Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku
2016-02-16  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku
         
2015-12-29  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2015-12-03  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-12-03  |  Publikacja raportu rocznego
2015-11-13  |  Zawarcie istotnej umowy
2015-08-15  |  Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku
2015-08-11  |  Zawarcie istotnej umowy
2015-05-26  |  Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA (Poznań)
2015-05-15  |  Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku
2015-04-01  |  Zmiana w Zarządzie
2015-02-16  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku
           
2014-12-15  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie (godz. 16.30 w siedzibie spółki)
2014-11-14  |  Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku
2014-11-12  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-10-28  |  Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014
2014-08-14  |  Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku
2014-05-15  |  Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku
2014-02-14  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku

2013-12-19  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2013-11-14  |  Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku
2013-11-06  |  Publikacja raportu roczego
2013-08-14  |  Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku
2013-05-21  |  Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA (Poznań)
2013-05-15  |  Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku
2013-05-07  |  Publikacja uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-05-06  |  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2013-02-14  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku
2013-04-09  |  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2012-12-22  |  Publikacja uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-12-21  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2012-11-23  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-11-14  |  Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku
2012-11-09  |  Publikacja raportu rocznego
2012-08-23  |  Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
2012-08-06  |  Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku
2012-05-15  |  Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku
2012-05-03  |  Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Poligraficznych Drupa 2012 (Düsseldorf, 3-16.05.2012)
2012-02-14  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku

2011-12-21  |  Publikacja uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-12-19  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2011-12-15  |  Powołanie członka Rady Nadzorczej
2011-12-03  |  Publikacja raportu rocznego
2011-12-02  |  Pierwsze notowanie akcji serii C
2011-11-23  |  Warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW
2011-11-23  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-11-14  |  Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku
2011-10-27* | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego (*data powzięcia informacji przez spółkę)
2011-09-30  |  Wprowadzenie do obrotu PDA i akcji serii C
2011-09-20  |  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2011-09-08  |  Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii C
2011-09-06  |  Zakończenie subskrypcji akcji serii C
2011-08-16  |  Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku
2011-08-10  |  Publikacja uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-08-09  |  Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii C
2011-08-09  |  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2011-07-13  |  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-05-16  |  Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku
2011-02-03  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku

2010-12-15  |  Publikacja uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010-12-14  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2010-11-17  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010-11-12  |  Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku
2010-10-29  |  Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej
2010-10-06  |  Publikacja raportu rocznego
2010-08-26  |  Rejestracja w KRS zmian w statucie
2010-07-29  |  Publikacja raportu za II kwartał 2010 roku
2010-06-18  |  Publikacja uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010-06-17  |  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2010-05-21  |  Publikacja korekty raportu za I kwartał 2011 roku
2010-05-20  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010-05-14  |  Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku
2010-03-23  |  Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010-03-01  |  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010-02-01  |  Publikacja raportu za IV kwartał 2009 roku

2009-12-29  |  Publikacja raportu rocznego
2009-12-15  |  Publikacja uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2009-12-14  |  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2009-11-18  |  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2009-11-13  |  Publikacja raportu za III kwartał 2009 roku
2009-05-20  |  Publikacja wyników finansowych na koniec 2008 roku

2008-08-28  |  Publikacja raportu półrocznego
2008-07-24  |  Publikacja wyników finansowych za 6 miesięcy 2008 roku
2008-03-19  |  Publikacja wyników finansowych na koniec 2007 roku

2007-11-30  |  Pierwsze notowanie akcji serii A i B
2007-11-29  |  Ostatnie notowanie PDA serii B
2007-11-22* |  Rejestracja zmian w KRS (*data powzięcia informacji przez spółkę)
2007-11-22  |  Oświadczenie o zobowiązaniu typu lock-up
2007-11-20  |  Odwołanie i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2007-11-16  |  Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii B
2007-10-24  |  Pierwszy dzień notowania PDA serii B(debiut spółki na NewConnect)
2007-10-22  |  Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B oraz PDA serii B
2007-10-16  |  Zakończenie subskrypcji akcji serii B


2007-09-17  |  Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii B