Strona głównaO firmiePress RoomAktualności Infosystems SA partnerem Konferencji Poligraficznej 2015

Infosystems SA, która od lat bierze aktywny udział i wspiera szczególnie ważne wydarzenia w branżach poligraficznej i opakowaniowej wsparła merytorycznie Polską Izbę Druku w organizacji konferencji na temat Funduszy europejskich dla branży poligraficznej. Konferencja odbyła się 13 października br. w hotelu Marriott w Warszawie. Swoje wystąpienie miał tu dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w firmie Infosystems SA – Sławomir Nowak. Podsumował on wykorzystanie środków unijnych przez branżę poligraficzną w poprzednich latach, a także przedstawił szerokie możliwości skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa z branż poligraficznej i opakowaniowej w najbliższej perspektywie unijnej,

Nowa perspektywa finansowa otwiera przed przedsiębiorcami z branży bardzo ciekawe możliwości finansowania rozwoju swoich przedsiębiorstw, a tym samym wypracowania przewagi konkurencyjnej na rynku, opartej na innowacyjnym podejściu i zastosowaniu nowych rozwiązań. Skuteczne skorzystanie z funduszy Unii Europejskiej uwarunkowane jest dogłębnym poznaniem nowych zasad przyznawania wsparcia tak, aby odpowiednio przygotować firmę oraz planowane inwestycje w kontekście aplikowania w ramach nadchodzących naborów wniosków – temu właśnie poświęcona była w przeważającej części tematyka konferencji Polskiej Izby Druku. W jej trakcie przedstawiono główne założenia, dotyczące ubiegania się o dofinansowanie z unijnych programów w obszarze wpierania innowacyjnej działalności rozwojowej firm, ze szczególnym naciskiem na omówienie zagadnień związanych z zakupieniem lub prowadzeniem własnych prac badawczo rozwojowych oraz współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, takimi jak chociażby Centrum Badawczo-Rozwojowe Infosystems SA. W konferencji obok Infosystems wzięli udział przedstawiciele praktycznie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków unijnych w naszym kraju. Swoje wykłady poprowadzili przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Infosystems SA - Sławomir Nowak wygłosi podczas konferencji dwa wykłady. W pierwszym podsumował wykorzystanie środków unijnych przez branżę poligraficzną w poprzednich latach, w czym swój znaczny udział miała firma Infosystems SA, której klienci odnotowali w tym czasie wiele spektakularnych sukcesów, a następnie przedstawił szerokie istniejące obecnie możliwości skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa z branży poligraficznej.

Warto także wspomnieć, że Infosystems SA od wielu lat aktywizuje i wspiera przedsiębiorstwa poligraficzne i opakowaniowe, a także firmy z wielu innych branż (m.in. meblarskiej, piwowarskiej, odlewniczej) w zakresie maksymalnego korzystania z dostępnych dla Polski funduszy europejskich. Pomogła zrealizować z sukcesem niemal 100 projektów unijnych na łączną kwotę dofinansowania sięgającą prawie 217 mln złotych. Departament Funduszy Europejskich jest w tym zakresie jej bardzo mocnym filarem. Tworzy go doświadczony zespół specjalistów z gruntowną znajomością procedur unijnych oraz technologii poligraficznych i opakowaniowych, który świadczy kompleksowe wsparcie na każdym etapie pozyskiwania i rozliczania dotacji - od stworzenia profesjonalnej strategii wsparcia inwestycji ze środków UE po opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Firma Infosystems SA udostępnia także zasoby własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego specjaliści oprócz udostępniania klientom przeprowadzonych przez siebie prac badawczo rozwojowych na potrzeby wspomagają ich w procesach zgłaszania patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych. Departament Funduszy Europejskich przygotowuje dla klientów także spójny montaż finansowy, opracowuje pełną dokumentację aplikacyjną tak, by spełniała ona w pełni kryteria formalne i merytoryczne poszczególnych programów w ramach nowej perspektywy.

Warto podkreślić, że Departament Funduszy Unijnych pomaga realizować projekty nie tylko na inwestycje w urządzenia czy systemy produkcyjne, ale także w całe linie technologiczne oraz budowę czy rozbudowę zakładów, łącznie z inwestycjami typu „green field”.

„Wsparcie jakie można pozyskać w ramach agendy funduszowej 2014-2020 może sięgnąć nawet 70% kosztów inwestycji, a nasze doświadczenie i wyjątkowe know-how, które zdobyliśmy przez ostatnie 12 lat. w zakresie aplikowania o dotacje unijne na projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe okazuje się być kluczowe dla pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie. . Udało nam się zbudować zespół specjalistów , który oddajemy do dyspozycji klientówi w naszych oddziałach w Warszawie i Krakowie. Mam nadzieję, że nasze zaangażowanie oraz bardzo specyficzne umiejętności zostaną wykorzystane dla rozwoju wielu przedsiębiorstw w branży poligraficznej.”– podsumowuje Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA.