Strona głównaDla inwestorówAkcje Infosystems na giełdzieInformacje o notowanych akcjach

Informacje o notowanych akcjach

W 2007 roku INFOSYSTEMS S.A. zadebiutował w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o akcjach spółki.

Nazwa skrócona | INFOSYS
Ticker | IFS
Rynek | NewConnect
Indeks | NCIndex
Sektor | informatyka
ISIN | PLINFST00013
Liczba zarejestrowanych akcji  | 4 107 076
Liczba akcji w obrocie | 4 107 076
 

Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Wprowadzenie
do obrotu
Pierwsze notowanie
A akcje zwykłe na okaziciela 2 620 000 2007-10-22 2007-11-30
B akcje zwykłe na okaziciela 487 076 2007-10-22 2007-11-30
C akcje zwykłe na okaziciela 1 000 000 2011-09-30 2011-12-02
Razem   4 107 076    

Polityka dywidendy

Intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy.

[Źródło: Dokument Informacyjny INFOSYSTEMS S.A. z dnia 22 września 2011 roku, pkt 1.8.3 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości]

Historia operacji na akcjach

Brak operacji dokonywanych na symbolu IFS.

Lista operacji obejmuje dywidendy, prawa poboru, prawa nabycia, prawa objęcia oraz splity akcji, a także denominacje indeksów giełdowych.  [Źródło: stooq.pl].

Historia emisji akcji INFOSYSTEMS S.A.

2011-12-02 | Pierwsze notowanie akcji serii C
2011-11-23 | Warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW
2011-09-30 | Wprowadzenie do obrotu PDA i akcji serii C
2011-09-08 | Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii C
2011-09-06 | Zakończenie subskrypcji akcji serii C
2011-08-09 | Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii C
2007-11-30 | Pierwsze notowanie akcji serii A i B
2007-11-29 | Ostatnie notowanie PDA serii B
2007-11-16 | Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii B
2007-10-24 | Pierwszy dzień notowania PDA serii B (debiut spółki na NewConnect)
2007-10-22 | Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B oraz PDA serii B
2007-10-16 | Zakończenie subskrypcji akcji serii B
2007-09-17 | Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii B
2007-08-27 | Akcje serii A powstały w związku z przekształceniem INFOSYSTEMS s.c. w INFOSYSTEMS S.A.