Strona głównaDla inwestorówInformacje finansowe

Informacje finansowe

Audytorzy

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego INFOSYSTEMS S.A.

Badania sprawozdań finansowych za następujące lata obrotowe:

  • rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2011 roku i kończący 30 czerwca 2012 roku, 
  • rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2012 roku i kończący 30 czerwca 2013 roku,
  • rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2013 roku i kończący 30 czerwca 2014 roku,
  • rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2014 roku i kończący 30 czerwca 2015 roku,
  • rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2015 roku i kończący 30 czerwca 2016 roku

przeprowadzone zostały przez Zespół Biegłych Rewidentów „STORNO” sp. z o.o. (www.storno.pl) z siedzibą w Katowicach, ul. Gallusa 6/31, który został zarejestrowany jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym KIBR 1822.

Informacje o sprawozdaniu finansowym INFOSYSTEMS S.A. za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku zostało zbadane przez Zespół Rewidentów Księgowych „ADVISOR” sp. z o.o. (www.advisor.katowice.pl) z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 4/7, który został zarejestrowany jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym KIBR 1780.

 

Wywiady TV

Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę
Mariusz Sosnowski, Prezes Zarządu Infosystems SA, podsumował trzeci kwartał 2013 r. w audycji Zoom na Giełdę w Polsat Biznes. Przedstawił także ostatnie sukcesy oraz plany rozwoju spółki. czytaj więcej
Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę
Polsat Biznes 2013-02-21 - Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Zoom na giełdę czytaj więcej
Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Sesja na żywo Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Sesja na żywo
TV Biznes 2012-11-19 - Rozmowa z Mariuszem Sosnowskim prezesem spółki Infosystems S.A. w programie Sesja na żywo czytaj więcej