Strona głównaO firmiePrzykłady wdrożeńGannett

Gannett

Firma

Gannett jest amerykańską korporacją z szerokim portfolio spółek zrzeszających nadawców radiowych, wydawnictwa, dostawców usług cyfrowych oraz mobilnych, oferujących rozwiązania z zakresu mediów oraz marketingu.

Dzienniki, wydawane przez korporację Gannett’a w USA, w tym dziennik USA Today, osiągają codzienną liczbę 11.600.000 czytelników zaś w każdą niedzielę liczba ta rośnie do 12.600.000. Gannett działa w 82 amerykańskich wydawnictwach codziennych, w tym USA Today, i w około 500 lokalnych gazetach i innych periodykach, ukazujących się w 30 stanach USA ze zmienną regularnością. Ostatnio została utworzona nowa jednostka organizacyjna Gannett Publishing Services (GPS), która będzie łączyć wszystkie procesy produkcyjne i dystrybucyjne w ramach całej amerykańskiej dywizji lokalnych gazet, gazety US Today oraz Gannett Offset. Gannett Publishing Services będzie odpowiedzialna za zarządzanie krajową siecią Gannett w operacjach drukowania, dystrybucji, sprzedaży produktów i usług konsumenckich oraz umów outsourcingu druku. Gannett GPS będzie również sprzedawać swoje usługi naświetlania, produkcji reklam, procesu druku, pakowania, dystrybucji oraz prowadził sprzedaż konsumencką i serwisową na rzecz osób trzecich.

Problemy i wyzwania

Mandatem udzielonym Gannett Publishing Services jest ujednolicenie i optymalizacja produkcji i dystrybucji publikacji Gannett’a. Centralizacja wszystkich procesów prepress - w tym tworzenia PDF (normalizacja), preflight’u, korekcji plików, organizacji plików i dystrybucji, oprócz innych wyzwań - była niezbędna do realizacji tego mandatu.

Rozwiązanie

Gannett wybrał rozwiązanie PuzzleFlow Automator Enterprise Edition, aby w obrębie całej swojej korporacji zapewnić sobie narzędzie do przeprowadzania wszelkich  procesów normalizacji stron, preflight’u, autokorekty i dystrybucji. PuzzleFlow Automator wykorzystuje ekskluzywną bibliotekę PuzzleFlow PDF do tworzenia z plików PS, EPS, TIFF i JPG rygorystycznych plików PDF. Pliki PDF są następnie są przesyłane do korekty według certyfikowanych kryteriów preflight PuzzleFlow Ghent v4 i poddawane auto-korekcji za pomocą opartych na określonych regułami kryteriach, które spełniają standardy korporacji Gannett’a albo wymogi specyficznych lokalizacji zewnętrznych dostawców. PuzzleFlow Automator ma komunikować się i współpracować z różnymi systemami workflow, prepress, składu oraz z informacyjnymi systemami zarządzania korporacji Gannett’a, aby w ten sposób zapewnić bezproblemową integrację całego środowiska Gannett GPS. 

Zalety rozwiązania

  • Regionalizacja USA Today (tworzenie różnych mutacji regionalnych dziennika USA Today) zmieniła się z procesu wykonywanego ręcznie na proces zautomatyzowany.
  • Wszystkie strony publikacji Gannett ‘a są teraz znormalizowane i centralnie poddawane procesowi preflight’u, co przyspiesza proces przygotowania do druku, redukuje wykorzystanie własnych zasobów i oszczędza koszty.
  • Optymalizacja nafarbiania dokonywana jest centralnie już na wstępnym etapie, gdy przychodzące strony są przetwarzane cyfrowo, co skutkuje zmniejszeniem wykorzystania zasobów i kosztów, przy jednoczesnym wspieraniu zwartości procesów.
  • Sklastrowany system zastąpił rozproszone serwery zwiększając przepustowość, obniżając koszty użytkowania oraz zautomatyzował reakcje w sytuacjach awarii.
  • Najnowsze mechanizmy replikacji baz danych zapewniają zwiększenie bezpieczeństwa, niezbędną redundantność systemu dzięki czemu minimalizujemy ryzyko wystąpienia krytycznych awarii.