Strona głównaZastosowaniaDrukarnie wielkoformatowe

Drukarnie wielkoformatowe

Specyfika produkcji

Wytwarzane są plakaty, banery, bilbordy, siatki, citylighty, backlighty, szyldy, tablice, fototapety, rollupy. Produkcja odbywać się może na wielkoformatowych maszynach cyfrowych – ploterach, stosuje się podłoża w formie arkusza lub roli, zarówno papierowe jak i  z tworzyw sztucznych. Część produktów może być wytwarzana przy użyciu tradycyjnej techniki offsetowej przy użyciu wielkoformatowych maszyn arkuszowych, które drukują na specjalnie przygotowanym papierze.

Produkty o największym formacie składają się często z wielu elementów, łączonych ze sobą w miejscu wytworzenia lub podczas montażu w miejscu ekspozycji.

Problemy i wyzwania

Druk wielkoformatowych wyrobów wymaga przede wszystkim odpowiedniego parku maszynowego obsługującego wymagane formaty. Zasadniczo techniki nanoszenia obrazu nie różnią się zasadniczo od tych stosowanych w innych dziedzinach poligrafii, jednak skala wyrobów wymaga pewnej wprawy i doświadczenia w  radzeniu sobie z problemami wynikającymi np.  z konieczność trwałego i odpornego połączenia wielko powierzchniowych elementów niezależnie od własnego ciężaru wyrobu jaki i warunków atmosferycznych w miejscu ekspozycji. Innym problemem jest konieczność właściwego kompletowania zestawów elementów koniecznych do stworzenia gotowego produktu w miejscu ekspozycji jak również odpowiedniego zarządzania mutacjami wyrobów (np. wymiana pojedynczych brytów  w bilbordach). W przypadku produkcji przy użyciu tradycyjnej techniki offsetowej problemem jest też relatywnie duże zużycie makulatury na przygotowanie maszyny, które w przypadkach niskich nakładów może nawet przewyższać ilość arkuszy produkcyjnych; odpowiednie rozliczenie tych ilości ma niebagatelne znaczenie w kontekście wciąż rosnących cen podłoża drukowego. Po produkcji konieczne jest też odpowiednie zapisanie i przekazanie informacji o szeregu odbiorców do których przekazywany jest produkt w celu jego instalacji w miejscu ekspozycji.

Rozwiązanie

PrintManager (CRM - moduł zarządzania kontaktami z klientem, PLM - techniczne przygotowanie produkcji, PP - planowanie, JA - moduł rejestracji czasu pracu, WMS - magazyn, SA - sprzedaż, BI - analizy strategiczne) + WebClient - moduł obsługi procesów zamówienia oraz magazynowania poprzez stronę www. Całość może uzupełniać internetowy system akwiazycji zleceń - WebToPrint.

Wsparcie podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Systemy WebClient oraz WebToPrint, są w stanie wesprzeć proces przyjmowania zapytań ofertowych do klientów drukarni. WebToPrint jest w stanie automatycznie generować oferty dla klientów w oparciu o zdefiniowane przez użytkowników normatywy, użytkownicy WebClient i  PrintManger są w stanie przygotowywać precyzyjne wyceny w oparciu o szczegółową ścieżkę technologii wykonania poszczególnych produktów z możliwością dostosowania jej w zależności do indywidualnych oczekiwań klienta. Proponowane systemy na dalszym etapie współpracy z klientem są w stanie przyjmować od niego automatycznie zamówienie oraz informować o wykonaniu poszczególnych etapów produkcji.

WMS moduł magazynowy systemu PrintManger pozwala pracownikom drukarni prowadzić rozliczenie wielu magazynów fizycznych i logicznych w jednej lub wielu lokalizacjach przedsiębiorstwa. Wspiera prowadzenie kartotek surowców w dwóch jednostkach miary. Umożliwia właściwe zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji oraz procesem ich zamawiania. Moduł WarehouseManager pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej bezpośrednio związanej ze zleceniem produkcyjnym.

Moduł SalesAssistant to narzędzie do zarządzania dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa. Pozwala na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówień klientów oraz danych pochodzących z modułu gospodarki magazynowej. Dzięki pełnemu wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie, w każdym momencie dostępna jest szczegółowa lista asortymentu do zafakturowania, a proces wystawienia dokumentu jest niezwykle prosty. W module można na bieżąco monitorować stan zobowiązań oraz należności i prowadzić skuteczną windykację. Dzięki niemu aspekt finansowy przedsiębiorstwa pozostanie zawsze pod pełną kontrolą. Szybka i wiarygodna informacja pozwala bowiem natychmiast reagować na zagrożenie terminów płatności, a integracja z pozostałymi modułami minimalizuje możliwość powstawania błędów w procesie fakturowania.

Techniczne przygotowanie produkcji 

Dzięki możliwości uwzględnienia szczegółowej ścieżki technologicznej już na etapie kalkulacji możliwe jest przygotowanie konkurencyjnych cenowo wycen, a w chwili przyjęcia zamówienia od klienta automatyczne przekazanie wcześniej przyjętej ścieżki do produkcji, z możliwością wprowadzenia zmian jeżeli są konieczne.

Planowanie produkcji

Konieczność sprostania wymaganym terminom produkcji, jest wspierana przez możliwość elastycznego wprowadzania zmian dotyczących technologii na etapie planowania – przenoszenie prac na inne gniazda produkcyjne z automatycznym uwzględnieniem normatywów technologicznych nowego gniazda i przeliczeniem planowanego czasu wykonania pracy.

PrePress

System PrintManager automatyzuje proces zlecania sprawdzenia i obróbki plików graficznych na etapie przyjecie zamówienia
od klienta. W chwili uruchomienia produkcji automatycznie wystawiane jest zlecenie przygotowania form drukowych, informacja
o wymaganym czasie zakończenia wytwarzania tych narzędzi przekazywana jest do działu przygotowalni automatycznie na podstawnie zaplanowanych prac na maszynach offsetowych.

Press

Pracownicy działu druku mogą otrzymywać poprzez system PrintManager na ekran swoich terminali produkcyjnych nie tylko informacje podstawowe
na temat podłoża drukowego oraz farb jakimi ma zostać wykonana dana praca, ale możliwe jest też przeglądanie na ekranie podglądów pojedynczych elementów aktualnie drukowanych, jak również podglądów pracy skompletowanej z w wielu elementów.

PostPress

Ścieżka technologiczna zapisana w systemie PrintManager precyzyjnie wyznacza kolejność wykonywania procesów, informacje techniczne są przekazywane pracownikom produkcji przy pomocy terminali z modułem Job Acquistor; przy pomocy których rejestrują oni na bieżąco swoją pracę co umożliwia stały nadzór nad procesem produkcji.

Zarząd

Wszystkie moduły systemu PrintManager na bieżąco zbierają dane na temat pracy poszczególnych pracowników oraz działów, zasilają one cyklicznie centralną hurtownię danych, która oprócz danych z systemu MRP może agregować informację z innych rozwiązań informatycznych pracujących w przedsiębiorstwie co pozwala na tworzenie precyzyjnych wielopłaszczyznowych analiz strategicznych. Moduł BI umożliwia precyzyjne rozliczanie i sprawdzanie rentowności nawet tak specyficznych prac jak bilbordy z wymiennymi brytami czy wieloelementowych siatek.

Zalety rozwiązania

 • Obsługa wielu technologii druku
 • Obsługa wielu rodzajów podłoży rozliczanych w różnych jednostkach miary (kg, m2, inne)
 • Obsługa prac wieloelementowych
 • Możliwość kalkulowania mutacji brytów w przypadku produkcji bilbordów
 • Możliwość generowania zamówień do podwykonawców - zarówno na kooperację w ramach produkcji jak i montażu, ekspozycji gotowego wyrobu
 • Możliwość automatycznego generowania ofert dla klientów w oparciu o elastycznie modyfikowane szablony ofert
 • Możliwość automatycznego przyjmowania zapytań ofertowych z sieci WWW oraz prezentacji przygotowanych wycen na stronie drukarni

Korzyści z wdrożenia

 • Automatyzacja i przyspieszenie przyjmowania zapytań ofertowych od klientów oraz przygotowywania wycen i ofert w oparciu o szablony technologiczne
 • Szybkie przygotowanie ofert uwzględniających wymianę elementów gotowego produktu
 • Możliwość przewidywania na etapie kalkulacji technologii wytworzenia łączącej produkcję wielu wyrobów z wykorzystaniem elementów wspólnych wraz z obniżeniem kosztów
 • Automatyzacja zarządzania magazynem surowców i wyrobów gotowych
 • Możliwość koordynowania przy pomocy modułu ProdcutionPlanner prac zleconych jednocześnie do wielu kooperantów.
 • Możliwość określenia ścieżki technologicznej opartej o urządzenia cyfrowe lub offsetowe wybieranej w zależności od wymaganego nakładu
 • Precyzyjne i wielowymiarowe analizy strategiczne generowane na podstawie danych gromadzonych w hurtowni danych