Strona głównaZastosowaniaDrukarnie akcydensowe

Drukarnie akcydensowe

Specyfika produkcji

Produkcja akcydensowa to najszerszy wachlarz produktów oferowanych na rynku poligraficznym. Wśród gamy produktów możemy znaleźć proste plakaty, ulotki czy mapy, jak i bardziej złożone produkty takie jak teczki wykrawane,  broszury zeszytowe lub klejone.

Park maszynowy drukarni poligraficznych to obecnie przegląd wszystkich technologii obecnych na rynku. Znajdują się w nim maszyny offsetowe do druku konwencjonalnego, UV, jak i druku w technice Waterless. Wysoka jakość dzisiejszych akcydensów zmuszą właścicieli drukarni do zakupu różnego rodzaju lakierówek, laminarek, złociarek i innych maszyn wykańczających druk. Należy również wspomnieć o standardowym wyposażeniu każdej introligatorni takiego jak gilotyny, maszyny wykrawające, złamywarki czy linie do opraw prostych, których nie może zabraknąć także tutaj.

Nie sposób wymienić także wszystkich surowców na jakich drukowane są obecne akcydensy. Pomijając najbardziej standardowe podłoża należałoby wymienić wszelkiego rodzaju folię PVC czy PET, a także folie lentikularną, czy podłoża wcześniej metalizowane.

Problemy i wyzwania

Uszlachetnianie druku, poczynając od standardowego już lakierowania UV, aż po tłoczenie, złocenie, czy zastosowanie operacji specjalnych wykonywanych ręcznie na zamówienie klienta to wyzwanie zarówno dla osób przygotowujących kalkulację jak i technologów.

Głównym problemem z jakimi borykają się drukarnie akcydensowe nie tylko  w Polsce, ale i na całym świecie, to konieczność dostarczenia wielu produktów do wielu klientów w najwyższej jakości i jak najkrótszym czasie. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym wykonanie tego zadania jest bardzo niska rentowność zleceń, przez co drukarnie nie posiadające systemu zarządzania i nie optymalizujące produkcji w większości przypadków muszą do nich dokładać, co skutkuje, że nie utrzymują się na rynku.

Wiele firm oferujących rozwiązania w formie sklepów internetowych mami właścicieli drukarni, że zlecenia będą napływać z każdego miejsca. Ukrywane jest natomiast to, że zarobek na pojedynczym zleceniu jest znikomy, a efekt skali zleceń może wiązać się dużymi stratami ze względu na reklamacje lub niewiedzę, czy zarabiamy na zleceniu, czy na nim tracimy. Dlatego tak ważne jest, aby drukarnia i jej zarząd były wspomagane zintegrowanym systemem zarządzania.

Rozwiązanie

W obecnym czasie oprócz dobrego zarządzania drukarnią, liczy się elastyczność oraz szybkie czasy obsługi klientów przy zachowaniu jak najniższej ceny. Dzięki połączeniu systemu PrintManager oraz rozwiązań PuzzleFlow WebToPrint będziemy w stanie zapewnić kompleksowe zarządzanie drukarnią oraz możliwość obsługi wielu klientów przy pomocy zbierania zamówień za pośrednictwem strony internetowej.

Duża liczba zamówień oraz narzędzia do zarządzania są podstawowym czynnikiem sukcesu w każdej drukarni akcydensowej.

Wsparcie podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Do podstawowych rodzajów działalności przedsiębiorstwa możemy zaliczyć: Obsługę klienta, Sprzedaż, Finanse oraz  Magazyn.
Obsługa klienta w systemie PrintManager realizowana jest z wykorzystaniem modułów ContactManager oraz ProductManager.

ContactManager jest modułem klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) służącym do zbierania informacji o klientach drukarni, zarządzaniem dokumentami oraz organizowaniem pracy w formie projektów. ProductManager to moduł klasy PLM (ang. Product Lifecycle Management) wspierający użytkownika od momentu tworzenia kalkulacji ofertowej poprzez automatyczne generowanie ofert, składanie zamówień, aż po wygenerowanie zleceń produkcyjnych.

Moduł ProductManager systemu PrintManager daje użytkownikowi możliwość kalkulowania bardzo skomplikowanych prac, składających się z wielu elementów i montaży. System kontroluje wprowadzone dane przez kalkulanta, a wykorzystanie szablonów technologicznych unifikuje proces tworzenia technologii produktu. Moduł automatyzuje wyliczanie naddatków technologicznych oraz zużycia materiałów i narzędzi w ramach zlecenia. Automatyczne wyliczenie formatu arkusza i kontrola minimalnych i maksymalnych formatów maszyn znacznie zmniejsza ilość popełnianych błędów przez użytkownika.

Za obsługę sprzedaży w systemie PrintManager odpowiedzialny jest moduł Sales. Moduł ten pozwala na rejestrowanie dokumentów sprzedażowych powiązanych ze zleceniami produkcyjnymi dla klientów. Dzięki integracji systemu, większość danych przechodzi z innych modułów, dzięki czemu praca z modułem Sales jest maksymalnie uproszczona. Moduł pozwala również na rejestrowanie faktur zakupowych oraz rozliczanie faktur.

Obszar finansowy pokrywany jest przy pomocy zewnętrznego oprogramowania finansowo-księgowego. Dzięki automatycznej integracji z oprogramowaniem wiodących firm, do systemu w prosty sposób przechodzą wszystkie informacje na temat rozliczeń, przez co w systemie znajduje się pełna informacja o rozliczeniu zlecenia.

Magazyn obsługiwany jest z wykorzystaniem modułu WarehouseManager. Moduł ten kompleksowo obsługuje zarządzenie wieloma magazynami zarówno fizycznymi jak i logicznymi. System ma możliwość obsługi wielu firm, a liczba obsługiwanych dokumentów magazynowych w 100% pokrywa zakres działalności magazynu w każdej drukarni.

Techniczne przygotowanie produkcji

Moduł ProductManager systemu PrintManager daje użytkownikowi możliwość kalkulowania bardzo skomplikowanych prac, składających się z wielu elementów i montaży. System kontroluje wprowadzone dane przez osobę kalkulującą , a wykorzystanie szablonów technologicznych unifikuje proces tworzenia technologii produktu. Moduł automatyzuje wyliczanie naddatków technologicznych oraz zużycia materiałów i narzędzi w ramach zlecenia. Automatyczne wyliczenie formatu arkusza i kontrola minimalnych i maksymalnych formatów maszyn znacznie zmniejsza ilość popełnianych błędów przez użytkownika.

Planowanie produkcji

Optymalizacja zleceń jest warunkiem koniecznym do tego, aby rentowność produkcji była jak największa. Moduł ProductionPlanner daje możliwość automatycznego planowania całego zlecenia lub ręcznie pojedynczych operacji. Kontrola stanów materiałowych pod zlecenie, a także możliwość ingerencji w technologię za pomocą podziału operacji, zmiany maszyny czy zmiany liczby obsługi daje doskonałe narzędzie do zarządzania produkcją.

PrePress

System PrintManager automatyzuje wyliczania zużycia form drukowych, a także umożliwia automatyczne dodanie operacji naświetlania w celu rejestracji zużycia płyt i czasu pracy pod zlecenie w module JobAcquisitor. Uwzględnianie wytrzymałości formy drukowej przy wyliczeniach zużycia i czasu dodatkowych przyrządów maszyny umożliwia kontrolę kosztów przygotowania pracy do druku.

Press

Operatorzy druku w module JobAcquisitor oprócz podstawowych informacji dotyczących druku mają możliwość otrzymania informacji dotyczących zdefiniowanych mutacji.  Zarówno dla formy drukowej jak i materiału. Automatyczne wyliczenie liczby przelotów arkusza ze względu na liczbę zdefiniowanych farb i lakierów powoduje, że każdy przelot arkusza jest rejestrowany oddzielnie w systemie. Możliwość określenia parametrów maszyn drukujących takich jak wydajność, makulatura czy czas przyrządu w zależności od wielu czynników tj. rodzaju czy gramatury surowca, powoduje, że czasy przeznaczone na daną pracę są dopasowane do danej specyfiki i technologii wykonania produktu.

PostPress

Moduł JobAcquisitor umożliwia rejestrację operacji na produkcji przez operatorów zgodnie ze ścieżką technologiczną określona w zleceniu. Moduł umożliwia rejestrację dowolnych parametrów do operacji.Automatyczne wyliczanie czasu trwania operacji w zależności od liczby osób obsługi dostosowuje operację pod daną zmianę produkcyjną.

Zarząd

System PrintManager daje możliwość eksportu wszystkich danych do hurtowni danych w celu wykonania przekrojowych analiz od początku działania systemu PrintManager w drukarni. Dzięki wykorzystaniu kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key performance indicator) umożliwia zapoznanie się z obecnym stanem przedsiębiorstwa w formie przejrzystych wykresów i zestawień. Dostęp do wielu raportów produkcyjnych, magazynowych i sprzedażowych możliwy jest z poziomy przeglądarki internetowej, dzięki czemu jest on niezależny od platformy systemowej. System daje również możliwość eksportu wszystkich raportów do wielu popularnych formatów plików w tym MS Excel w celu dalszej obróbki danych, a także możliwość tworzenia własnych zestawień zarówno w formie tabel przestawnych MS Excel jak i raportów Microsoft Analysis Services.

Zalety rozwiązania

 • Duża elastyczność systemu pozwalająca skonfigurować go do potrzeb drukarni bez konieczności zmian programistycznych
 • Możliwość łatwej modyfikacji wyglądu interfejsu pozwalająca dostosować widoczność najpotrzebniejszych informacji dla każdego użytkownika
 • Zabezpieczenia w dostępie do danych wspomagające podział kompetencji pomiędzy pracownikami drukarni
 • Łatwa nawigacja w systemie przy pomocy łącz pomiędzy obiektami
 • Kontrola pracy w systemie za pomocą ścieżek realizacji z wymuszeniem kolejności i wymagalności poszczególnych kroków
 • Możliwość dodania do systemu własnych raportów obrazujących zebrane przez system dane
 • Możliwość korzystania z aplikacji w wielu językach

Korzyści z wdrożenia

 • Przechowywanie wszystkich danych w jednym zintegrowanym systemie informatycznym
 • Zunifikowanie pracy handlowców i technologów przy pomocy szablonów technologicznych
 • Szybki i elastyczny dostęp do danych dla każdego uprawnionego użytkownika systemu
 • Integracja z oprogramowaniem zewnętrznym MS Office w ramach obsługi i zapamiętywania maili, generowania korespondencji seryjnej, czy analizowania danych za pomocą arkusza MS Excel
 • Dostarczanie pełnej informacji zarządczej w szybki i prosty sposób za pomocą raportów i analiz
 • Ułatwienie utrzymania norm ISO drukarni w związku z organizacją pracy z wykorzystaniem projektów i ścieżek realizacji
 • Automatyzacja przy generowaniu podstawowych dokumentów do klienta tj. oferty, umowy etc.
 • Dostęp do historycznych danych, technologii i wszystkich zmian jakie następowały przy podobnych produktach w celu jak największej optymalizacji produkcji w przyszłości
 • Kontrola kosztów i marż w ramach kalkulacji i zleceń