Strona głównaDotacje Unijne

INFOSYSTEMS S.A. korzysta z następujących programów unijnych

INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIR.02.01.00-00-0245/16-00, pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Packaging Industry” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Oś priorytetowa 02.00.00 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 02.01.00 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Inteligentny rozwój


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr INNOTECH-K1/HI1/29/150165/NCBR/12, pt. „Stworzenie platformy technologicznej WTC wspierającej realizację procesów biznesowych” jest współfinansowana w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej HI-TECH.

INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIG.08.02.00-14-046/13-00, pt. „Wdrożenie platformy B2PDF w modelu SaaS celem zwiększenia efektywności z partnerami biznesowymi” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Mariusz Sosnowski pod nr tel. 22 333 83 50

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIG.04.05.02-00-106/09-00, pt. „Stworzenie innowacyjnego systemu przetwarzania plików graficznych oraz sterowania produkcją poligraficzną” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIG.08.02.00-14-072/11-00, pt. „Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIG.08.02.00-14-102/10-00, pt. „Zakup i wdrożenie internetowej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z odbiorcami” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr 01.04.00-14-062/11-02, pt. „Stworzenie platformy komunikacyjnej z urządzeniami parku maszynowego w modelu cloud computing” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIG.01.04.00-14-088/09-04, pt. „Stworzenie innowacyjnego systemu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF”  jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu
INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
informuje, że realizacja projektu nr POIG.06.01.00-14-129/10-00, pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie INFOSYSTEMS SA”  jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu