Strona głównaUsługiDoradztwo Dotacyjne

Doradztwo Dotacyjne

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH INFOSYSTEMS S.A. (DFE IFS) zajmuje się doradztwem w zakresie pozyskania i rozliczenia środków z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz programów krajowych.

Co nas wyróżnia?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację aplikacyjną oraz rozliczamy projekty

INNOWACYJNOŚĆ

Współpracujemy przy opracowaniu opinii o innowacyjności i dostarczamy wyniki prac B+R, wspieramy uzyskanie patentów i wzorów przemysłowych

WSZECHSTRONNOŚĆ

Analizujemy możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł (m.in. RPO, POIG, POIŚ, fundusze norweskie, programy krajowe)

DOŚWIADCZENIE

Realizujemy projekty inwestycyjne dla największych przedsiębiorstw z branży poligraficznej i opakowaniowej

Nasze usługi obejmują m.in.

  • Opracowanie projektów na potrzeby wymogów i kryteriów poszczególnych programów
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Rozliczenie projektów
  • Sprawozdawczość z realizacji projektów
  • Audyty projektów przygotowujące do kontroli

Przykładowe rodzaje projektów, które mogą otrzymać wsparcie:

  • Realizacja nowej inwestycji, która obejmuje nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez rozwój infrastruktury (w tym budowa lub rozbudowa hali produkcyjnej czy magazynu)
  • Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (obniżenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności)
  • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych (ICT)

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ PRE-KWALIFIKACJĘ PROJEKTÓW!

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod adresem e-mail: info@funduszeeuropejskie.org.pl
pod numerem tel.: + 48 22 333 83 50
oraz na stronie:

www.funduszeeuropejskie.org.pl