Strona głównaO firmiePress RoomAktualności Departament Funduszy Europejskich w firmie Infosystems SA

Departament Funduszy Europejskich w firmie Infosystems SA

Firma Infosystems SA w związku ze współpracą z Inicjatywą Doradztwa Europejskiego – EUGA (konsorcjum firm Microsoft, Hewlett-Packard i BRE Bank SA) - utworzyła w swoich strukturach Departament Funduszy Europejskich. Powstał on w ślad za uruchomioną wiosną bieżącego roku inicjatywą, w ramach której kilkanaście przedsiębiorstw poligraficznych skorzystało z bezpłatnej kompleksowej obsługi wniosku o dofinansowanie projektu informatyzacji przedsiębiorstwa.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla  klientów z branży poligraficznej  oraz ostatnie sukcesy w tej dziedzinie skłoniły nas do  utworzenia  dedykowanego departamentu w ramach struktury organizacyjnej naszej spółki, który zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem koncepcji projektów inwestycyjnych oraz opracowaniem wniosków o dofinansowanie  dla naszych klientów – mówi Mariusz Sosnowski, prezes firmy Infosystems SA.

Umożliwiamy naszym klientom – mówi Mariusz Sosnowski - przeprowadzenie projektów inwestycyjnych –  kluczowych  dla rozwoju ich drukarń – przy pomocy środków  europejskich. Posiadamy unikalne know-how, w jaki sposób opracować biznes plan inwestycji w poligrafii z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, których jesteśmy jednocześnie dostawcą. Wypracowanie tego było możliwe dzięki wieloletnim doświadczeniom, jakimi dysponujemy w tym zakresie. Doświadczenia zbieramy od 2003 roku, kiedy to pomagaliśmy klientom w opracowywaniu wniosków i biznes planów jeszcze do programów przedakcesyjnych PHARE. Byliśmy także jedną z pierwszych firm w Polsce, która uzyskała akredytacje w PARP do świadczenia usług w ramach programów PHARE i SPO WKP. W okresie od początku bieżącego roku do końca kwietnia przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę ponad 27 mln. Realizujemy projekty na inwestycje nie tylko w poszczególne urządzenia czy systemy, ale także całe linie technologiczne. Obecnie kwoty, jakie można uzyskać korzystając z programów pomocowych sięgają nawet 70% poniesionych przez firmy kosztów. Stąd tak wiele naszych starań, by wesprzeć drukarnie w uzyskaniu tej pomocy.

Przedsiębiorstwa poligraficzne, w ramach funduszy europejskich dotyczących informatyzacji poligrafii, mogą starać się o dofinansowanie m.in. zakupu i/lub wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania  drukarnią, jakim jest PrintManager.JDF, sztandarowy produkt firmy Infosystems SA. Jego zastosowanie w projektach inwestycyjnych z uwagi na niekwestionowaną innowacyjność zapewnia uzyskanie dodatkowych punktów we wniosku, które dają przewagę naszym klientom nad innymi wnioskodawcami w konkursach dotacje unijne – mówi Mariusz Sosnowski.
W ramach funduszy europejskich drukarnie mogą starać się o dofinansowanie zakupu maszyn poligraficznych, automatów i urządzeń introligatorskich; urządzeń i systemów CtP; sprzętu komputerowego; systemów kontroli barwy; oprogramowania graficznego; systemów cyfrowych odbitek próbnych; budowy lub rozbudowy hal magazynowych i produkcyjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Obecnie zakłady poligraficzne mogą zrealizować swój życiowy projekt korzystając z systemu zaliczek na realizację inwestycji. Firma Infosystems SA przyjmuje już zgłoszenia na opracowanie wniosków na projekty inwestycyjne w poligrafii do najbliższej rundy działania 4.4 POIG. Nasz nowo utworzony Departament Funduszy Europejskich ma usprawnić prace w tym zakresie i w jeszcze większym stopniu pomóc naszym klientom odnieść sukces – mówi Mariusz Sosnowski.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 022 333 83 68, na stronie internetowej www.FunduszeEuropejskie.org.pl