Strona głównaDla inwestorówSpółkaPodstawowe informacjeDane rejestrowe

Dane rejestrowe

Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego 

Pełna nazwa INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna 
 
Adres siedziby ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa  
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
 
KRS 0000288178  
NIP 125-10-45-420  
REGON 016192441  
Kapitał zakładowy 4 107 076,00 zł (w pełni opłacony)  

 

Oznaczenie akcji i rynku notowań

Nazwa skrócona INFOSYS
 
Ticker IFS  
Rynek NewConnect  
Indeks NCIndex  
Sektor informatyka  
ISIN PLINFST00013  
Liczba zarejestrowanych akcji 4 107 076  
Liczba akcji w obrocie 4 107 076