Strona głównaO firmiePress RoomAktualności Centrum Technologii Informatycznych Infosystems

Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA na Politechnice Warszawskiej

Niemal setka osób przybyła na uroczyste otwarcie Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA, ufundowanego przez tę firmę dla Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Miało ono miejsce 12 lutego br. w siedzibie instytutu. 

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, w tym Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej – prof. dr. hab. inż. Rajmund Bacewicz, a także Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa oraz kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych – prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji branżowych – w tym m.in. prezesa Polskiej Izby Druku - Edwarda Dreszera, dyrektora biura Polskiej Izby Opakowań – Wacława Wasiaka, dyrektora biura Polskiej Izby Fleksografów – Krzysztofa Januszewskiego. Obecny był również doradca wicepremiera RP Janusza Piechocińskiego – Przemysław Cichocki, a także przedstawiciele prasy branżowej, firm i instytucji branżowych oraz firmy Infosystems SA z jej prezesem – Mariuszem Sosnowskim i wiceprezesem – Swapanem Chaudhuri na czele. 


Uroczystość rozpoczął Georgij Pietraszwili witając przybyłych gości oraz wyrażając ogromne podziękowanie firmie Infosystems SA, która stała się fundatorem tego cennego – jak podkreślił - dla uczelni miejsca, jakim jest Centrum Technologii Informatycznych. Następnie głos zabrali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz organizacji branżowych, m.in. Polskiej Izby Opakowań, której członkiem jest Infosystems SA. Ta ostatnia uhonorowała firmę certyfikatem Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, czego dowodem jest jej wiele działań na rzecz branży i społeczności, w tym przede wszystkim ufundowanie centrum. Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA zostało wyposażone w bardzo wydajny i nowoczesny serwer, kilkanaście stacji roboczych oraz pełen pakiet oprogramowania PuzzleFlow o łącznej wartości ponad 300 tys. PLN.  Przemysław Cichocki - przedstawiciel wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który z racji innych obowiązków nie mógł być obecny na uroczystości, odczytał natomiast w jego imieniu list gratulacyjny, w którym czytamym.in.: „Firma Infosystems SA w minionych 15 latach zajmowała się nie tylko biznesem, ale także przy każdej nadarzającej się okazji starała się wspierać ośrodki szkolne i akademickie kształcące przyszłych poligrafów w zakresie upowszechniania w procesie dydaktycznym nowych technologii oraz automatyzacji i standaryzacji procesów zarządczych w polskiej branży poligraficznej (…) Doceniam Państwa wysiłek w rozwój gospodarczy kraju i regionu”. Przedstawiciel wicepremiera wręczył również kluczowym pracownikom firmy Infosystems SA dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji „ (…) w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha polskiej przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”.

Mariusz Sosnowski w krótkiej prezentacji przedstawił osiągnięcia firmy Infosystems SA, która to w zeszłym roku świętowała 15-lecie działalności. Firma jest obecna od kilku lat na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect; jest również członkiem organizacji branżowej CIP4. Mariusz Sosnowski podkreślał kluczowe kroki na drodze jej rozwoju, jakim były zakup technologii PuzzleFlow oraz systemu Galileo, na bazie których powstały innowacyjne rozwiązania , które obecnie znajdują się w ofercie Infosystems SA. Prezes firmy wymienił oraz krótko omówił portfolio firmy, w tym systemy oparte na technologii PuzzleFlow, z których korzystać będą mogli studenci Politechniki Warszawskiej w ramach Centrum Technologii Informatycznych. W swoim wystąpieniu podkreślił synergię i kompleksowość oferowanych przez Infosystems SA produktów, co pozwala oferować jej dla firm z branż poligraficznej, opakowaniowej i wydawniczej rozwiązania o niespotykanych dotąd funkcjonalnościach. Swapan Chaudhuri przedstawił z kolei szeroką obecność Infosystems SA na rynku globalnym, dla której ogromnym wsparciem jest centrum dystrybucyjne w Belgii. Podkreślił także jej coraz większą ekspansją na rynki Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodui wielu innych. Podkreślił również fakt, że odnotowuje ona stale rosnącą liczbę wdrożeń nie tylko w kraju, ale również na świecie. W Polsce ich liczba przekroczyła już 500, w USA jest ich już ponad 70, w Niemczech i Austrii ponad 150, w Rosji około 10. Łącznie z rozwiązań Infosystems SA korzysta ponad 1000 przedsiębiorstw. Firma wdraża również swoje rozwiązania w wielu innych krajach, co jest możliwe dzięki współpracy z dystrybutorami jej rozwiązań. Wiceprezes Infosystems SA wspomniał także w kilku słowach o ważnych klientach, liderach rynkowych, którzy spośród wielu innych ofert wybierają rozwiązania Infosystems SA, uznając je za najlepsze z dostępnych na rynku międzynarodowym. Do takich należą m.in. wydawnictwa Gannet, Agora, Bauer i wiele innych, a także liderzy rynku poligraficznego i opakowaniowego, którzy na co dzień stosują w swojej produkcji rozwiązania firmy Infosystems SA.

Po oficjalnej części spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po którym goście mogli zapoznać się z Centrum Technologii Informatycznych, a także przyjrzeć się bliżej jednemu z rozwiązań, z jakich korzystać będą studenci - PuzzleFlow Mosaic. Przedstawiony podczas prezentacji w tej części spotkania system jest przeznaczony dla przedsiębiorstw poligraficznych, które chcą współpracować ze swoimi kluczowymi klientami za pośrednictwem Internetu; to wyspecjalizowany portal obsługi partnera biznesowego wzbogacony o kompletny system prepress,moduły wsparcia produkcji oraz sklep internetowy. Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, który stał się okazją do mniej formalnych rozmów oraz zadawania pytań przedstawicielom firmy Infosystems SA, będących do dyspozycji gości przez cały czas trwania uroczystości. 

„Jesteśmy dumni, że tworząc tu w Polsce rozwiązania tak powszechnie stosowane w branży i uznawane za standardy możemy wspierać także polską naukę, dostarczając narzędzia dydaktyczne na najwyższym światowym poziomie. Obcowanie studentów z najnowszą technologią informatyczną gwarantuje im lepszy start zawodowy w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Infosystems SA, z którymi będą mogli już teraz pracować na zajęciach programowych na uczelni pozwolą im innowacyjnie spojrzeć na procesy technologiczne w drukarniach i wydawnictwach, gdzie za kilka lat będą z pewnością pracować, co przełoży się na ich sukcesy zawodowe” – podsumowuje Mariusz Sosnowski.