Strona głównaO firmiePrzykłady wdrożeńCentrum Sp. jawna

P.P.H.U. „CENTRUM” Owczarek Sp. jawna

Klient

Drukarnia CENTRUM powstała w roku 1993 i od tej pory systematycznie rozwija swoją działalność zaś od roku 2006 rozpoczęła druk w technologii UV. W roku 2009 do Polski przyjechała grupa przedstawicieli japońskiego koncernu Toray Industries i przeprowadziła w dwudziestu drukarniach testy bezwodnej odmiany druku UV o nazwie "waterless". Ponieważ testy w drukarni CENTRUM wypadły najlepiej, zaproszono przedstawicieli drukarni do Tokyo gdzie zaproponowano współpracę potwierdzoną umową. Japońscy inżynierowie wyposażyli drukarnię w sprzęt, oprogramowanie i pomogli wdrożyć technologię "waterless", co pozwoliło uzyskać certyfikat organizacji Waterless Printing Association www.waterless.org.

W roku 2010 drukarnia zakupiła maszynę drukującą Komori Lithrone LS-640 H+C (UV) drukującą w formacie B1, zarówno w tradycyjnej technologii UV jak i w waterless.

Specyfikacja produkcji

Drukarnia CENTRUM wyspecjalizowała się w zadruku wszelkich podłoży w tym niewsiąkliwych jak kartony metalizowane, folie, PP, PE, PVC, PET, tworzywa biodegradowalne, i inne podłoża, których druk metodami tradycyjnymi jest utrudniony lub niemożliwy. Ponadto może drukować wszystkimi znanymi farbami i lakierami służącymi do uszlachetniania i zabezpieczeń jak np. mikrodruki, farby fluorescencyjne, ukryte (np. świecące w świetle UV, lub widoczne dopiero w kontakcie z innymi substancjami), tzw. "krwawiące" itp.

Problemy i wyzwania

Rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie dostępu do uporządkowanej i łatwo dostępnej informacji zarządczej o sytuacji firmy w przekroju dla obszarów akwizycji,  produkcji, kwestii magazynowo-logistycznych oraz możliwości generowania szczegółowych analiz powykonawczych spowodowały w kierownictwie drukarni zainteresowanie zakupem i wdrożeniem zintegrowanego oprogramowania IT, wspierającego model efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym, opartego na twardych faktach i empirycznie sprawdzalnych danych.  Nie bez znaczenia była także potrzeba usprawnienia i przyspieszenia obiegu informacji z klientami drukarni poprzez wykorzystanie bardzo nośnego i praktycznego kanału komunikacji biznesowej, jakim jest Internet

Rozwiązanie

W wyniku przeprowadzonej wielopoziomowej analizy potrzeb oraz dostępnej oferty rynkowej, drukarnia zdecydowała się przyjąć ofertę INFOSYSTEMS i wdrożyć jednolity zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym PrintManager.JDF

Zalety rozwiązania

 • Automatyzacja procesów ofertowania przez Internet przez 24h na dobę /7 dni w tygodniu,
 • Bieżąca kontrola stanów magazynowych i statusu faktur przez Internet,
 • Unifikacja procesu  przygotowania kalkulacji w powiązaniu z marszrutą technologiczną zlecenia,
 • Skrócenie terminu realizacji zamówień przez kontrolę nad przebiegiem procesów produkcyjnych,
 • Bieżący wgląd w krótko- i długoterminowy efekt finansowy działalności przedsiębiorstwa

Korzyści z wdrożenia

 • Sprawna obsługa klientów i szybsza reakcja na ich potrzeby,
 • Poprawa terminowości wykonania zamówień poprzez tworzenie szczegółowych planów produkcyjnych,
 • Pełna przejrzystość kosztów produkcji
 • Zmniejszenie kosztów magazynowych poprzez poprawę kontroli stanów magazynowych,
 • Dostawy „Just in time”,
 • Uzyskanie dostępu do zaawansowanej analityki danych,